miercuri, februarie 06, 2019

Redirectioneaza 2% din impozitul pe salariu


Redirectioneaza 2% din impozitul pe salariu catre Asociatia Academia Cetateanului

Dacă ești salariat, poți redirecționa 2% din impozitul pe venit.

În loc ca impozitele tale să meargă integral către stat, o parte din ele (aproximativ 95 de lei pentru un salariu mediu pe economie) pot  sustine activitățile  Asociatiei Academia Cetateanului.

 Pași:

1.     Solicită un formular la adresa academiacetateanului@gmail.com;

2.     Depune personal formularul la ANAF, până pe 15 martie, sau trimite-l până la 1 martie la adresa: Deva, str. Al. Crizantemelor Bl. M1, Ap 4, P,  jud. Hunedoara, și atunci îl depunem noi.

Pentru detalii, îți stăm la dispoziție la  adresa academiacetateanului@gmail.com sau telefon 0751121169.

Scopul Asociației  „Academia cetățeanului”

 

Asociația   „Academia cetățeanului” este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.

*            *

*

           Obiectivele Asociației  „Academia cetățeanului”          

Conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor români cu privire la locul și rolul pe care îl dețin în societate;

Participarea activă a cetățenilor la însănătoşirea, revigorarea şi consolidarea climatului  social, spiritual, educativ  şi moral al societăţii româneşti.

 

*            *

* 

 Asociaţia va îndeplini în special următoarele activităţi:


 1. atragerea si utilizarea, în conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe, etc.
 2. activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 3. consultanță în domeniul  afacerilor;
 4. consultanță în domeniul  fiscal;
 5. consultanță în domeniul  managementului;
 6. consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7. consultanță  și asistenţă pentru dezvoltarea resurselor umane– sesiuni de structurare a lucrului în echipă, valorificarea competenţelor şi stimularea creativităţii;
 8.  crearea unui parteneriat solid între părinti-cadre didactice-comunitate-unități școlare-inspectorat școlar;
 9. derularea unor programe educative pe teme de genul: consilierea părinților, violența în familie, ocrotirea minorilor, anticorupție;
 10. dezvoltarea unui parteneriat loial cu autoritatile statutului, în spiritul democratiei participative, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes  general pentru educaţie;
 11. editarea unor publicaţii periodice cu caracter informativ (broșuri, periodice și a pliante);
 12.  identificarea si sustinerea valorilor umane prin activitati educationale intense;
 13. initierea si formarea unor grupuri consultative, reunind autorităţile locale si societatea civilă, pentru rezolvarea unor probleme sociale, educaţionale, etc.;
 14. initierea si aplicarea unor metode specifice de educaţie pentru formarea de buni cetăţeni;
 15. investigarea fenomenelor specifice comunicării de masă, a implementării noilor tehnici de comunicare, a relațiilor dintre viata economică, socială si politică, a relaţiilor publice si publicități;
 16. îmbunatatirea calitatii procesului de formare a specialistilor  prin implementarea standardelor nationale si internationale de calitate in formarea specialistilor din domenii diverse;
 17.  întărirea rolului asociatiei în domeniul drepturilor omului, democraţiei si statului de drept, ca parte componenta a societății civile;
 18. oferirea serviciilor de consiliere psihologică  persoanelor  aflate  în  stări conflictuale,  critice, etc.;
 19. oferirea unor servicii de meditații de tip after-school, consultații școlare, îngrijire şi supraveghere pentru școlari, preşcolari;
 20. organizarea de  tabere  pentru   pentru petrecerea timpului liber, de educație şi de recreere;
 21. organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, expoziţii sau de alte activităţi; 
 22. organizarea de cursuri de pregătire pentru părinți și bunici;
 23. organizarea de simpozioane si actiuni cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atât din țară, cât si din străinătate;
 24. organizarea, derularea cursurilor de formare profesională a adultilor (initiere, perfectionare, calificare, recalificare);
 25. promovarea educaţiei permanente, educaţiei adulţilor prin programe specifice din toate domeniile;
 26. promovarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice, studentilor și elevilor pe plan national si international;
 27. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 28. promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinte si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe;
 29. promovarea si susţinerea educaţiei, formării si învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în vederea creşterii ratei de implicare in viata cotidiana (pe piata națională și europeană a muncii);
 30. publicarea de materiale informative şi rezultate ale unor sondaje sau cercetări;
 31. realizarea unui dialog permanent si colegial intre mediul educaţional, mediul de cercetare si societatea civilă;
 32. semnalarea abuzurilor, ilegalităților,  incompetenței și a actelor de coruptie;
 33. sprijinirea iniţiativelor si proiectelor copiilor/elevilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si prin a valorifica pregatirea si inteligenta lor;
 34. sustinerea tratării egale, nediscriminatorii a copiilor, elevilor și părinților;
 35. sustinerea  și încurajarea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv.


duminică, noiembrie 18, 2018

Grupul „Academia cetățeanului”

Gupul „Academia cetățeanului”, parte a  Asociației „Academia Cetățeanului” 

este o  comunitate de persoane interesate de  noutățile din domeniul juridic și management și numără  peste 500 de  membrii.


Pentru a  vă  include în grup,  trimite un e-mail la adresa academiacetateanului@gmail.com   cu mesajul ABONARE.

Prevederi practice si legale privind circulatia in sensul giratoriu      1.      Prevederi practice privind  intersectiile cu sens giratoriu


Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații sunt supuse dispozițiilor prevăzute în Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare (republicată).

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:

  - Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.

Ordonanţa de urgenţă  a fost republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.


De curând, Ordonanţa  de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost  modificată și completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 9 noiembrie 2018.


Dispozițiile prevăzute în  această ordonanță de urgență privind circulaţia pe drumurile publice au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum și ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietății publice și private, cât și a mediului.


Prevederile ordonanței de urgență se aplică tuturor participanților la trafic, precum și autorităților care au atribuții în domeniul circulației și siguranței pe drumurile publice și în domeniul protecției mediului.


În acest  articol vom aborda circulația în intersectiile cu sens giratoriu deoarece în majoritatea oraşelor din România   au fost realizate în ultimii ani mai multe giratorii. 


Circulația în aceste sensuri giratorii reprezintă o  noutate  chiar și pentru șoferii  cu permis de conducere de peste 20 de ani! Așadar, traversarea unui sens giratoriu reprezintă pentru mulţi şoferi un adevărat coșmar.  Situaţia este vizibilă.  Puţine  sensuri giratorii au rămas „neatinse” în urma accidentelor rutiere.  Şoferii s-au ,,înfipt” cu autoturismele în acestea, au trecut pur şi simplu peste ele sau au lovit alte autovehicule care circulau regulamentar.  Alții, au  pătruns chiar  și  pe  sens  contrar în    aceste  giratorii. În  alte cazuri, până la sosirea echipajului de Poliție, își  fac  singuri ,,dreptate”.

Care sunt  de  fapt  regulile de  bază  care  guvernează  circulația în intersecţiile cu sens giratoriu?

În intersecţiile cu sens giratoriu semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în situaţia când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia.

Intersecţiile cu sens giratoriu sunt intersecţii cu circulaţia dirijată unde se aplică regula "priorităţii de stânga" (in limbaj comun, expresie neregasita  niciunde in legislatie).

Prin urmare, vehiculele care circulă în sensul giratoriu au prioritate faţă de cele care pătrund într-o astfel de intersecţie.

În intersecţiile cu sens giratoriu singurul indicator care îl găsim instalat este indicatorul cu aceeaşi semnificaţie „Intersecţie cu sens giratoriu”.

În situaţia când apar indicatoare de reglementare a priorităţii „Cedează trecerea”, „Oprire”, „Drum cu prioritate”, intersecţia respectivă se transformă în intersecţie cu circulaţia dirijată de piaţă gen sens giratoriu. 
  
       2.      Prevederi legale  privind  intersectiile cu sens giratoriu

      A.    Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată:


  Art. 45 (1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.
  (2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.
   
         Art. 54   alin. (1) Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

         Art. 57 alin.   (4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie.


B.  Hotararea nr. 1.391 din 4 octombrie 2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată

ART. 114 (1) Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
  g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în mişcare a vehiculului de pe loc.
Art. 135  Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si in urmatoarele situatii:

    d) cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia;

Art. 142  Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
    f) in intersectii, inclusiv cele cu circulatie in sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;

  

3. Speță:  
Cine  are prioritate de trecere?

Rezolvare:

În  situaţia de faţă, autocamionul şi motociclistul beneficiază de prioritate de trecere. 

Dacă ne apropiem de o astfel de intersecţie şi dorim să virăm pe prima stradă la dreapta (poziţia autoturismului), ne încadrăm cât mai aproape de acostament, semnalizăm dreapta, acordăm prioritate vehiculelor care circulă din partea stângă (motociclistului) după care executăm virajul la dreapta. 

Dacă dorim să virăm pe cea de-a doua stradă (din poziţia autoturismului), ne încadrăm cât mai aproape de axul drumului, semnalizăm stânga, acordăm prioritate vehiculelor care circulă prin intersecţie din partea stânga şi ocolim prin dreapta insula, menţinând în funcţiune semnalul stânga(traseul marcat cu albastru). 

După ce am trecut de axa penultimului drum unde dorim să virăm, semnalizăm dreapta (traseul marcat cu roşu) şi ne încadrăm pe banda de lângă axul drumului. 

Dacă semnalizăm dreapta înainte de a trece de axul penultimului drum, cel care circulă pe drumul respectiv subînţelege că dorim să virăm la dreapta pe drumul care circulă şi poate să-şi continue deplasarea creând astfel premiza unui accident. 

Chestionar:

      1.      Care maşină are prioritate?

      2.      Într-o intersecţie unde circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu, conducătorilor auto le este interzis:

A. să reducă viteza, întrucât se creează pericolul de blocare;
B. să oprească autovehiculele, în afara situaţiilor impuse de trafic;
C. să întoarcă, prin ocolirea sensului giratoriu.


5. Adrese utile,  pe aceasta tema:

http://beranger.org/giratorii/
https://www.facebook.com/AMADriverEducation/videos/961410487227225/
https://www.youtube.com/watch?v=NlMUAT6vL1s  
https://www.youtube.com/watch?v=rJJpAHwYUrE
http://www.romaniatv.net/cum-se-semnalizeaza-corect-in-sensul-giratoriu-vezi-de-ce-gresesti-in-fiecare-zi-video_174413.html
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_410219/Legislatie-iesirea-dintr-un-sens-giratoriu.html
http://www.incepator.ro/practice/sens_giratoriu.asp
http://www.festina-lente.ro/circulatia-in-intersectia-cu-sens-giratoriu
https://www.pdc.ro/tv/circulatia-in-sensul-giratoriu-31
http://www.scoaladesoferitimisoara.ro/lectii/03_prioritatea.pdf
http://www.florianchiriches.3x.ro/sensul-giratoriu.html
http://www.trafictube.ro/invatam-circulatia-sensul-giratoriu/
http://www.codulrutier.ro/codul_rutier_reguli_de_circulatie_2.php
http://www.politisti.ro/topic/8889-reguli-intrare-in-sens-giratoriu/
http://www.politisti.ro/topic/347-cum-se-circula-intr-un-sens-giratoriu-reguli-privind-sensul-giratoriu/
http://www.lavirgil.ro/2009/08/cum-se-circula-in-sensul-giratoriu/
http://www.circulatiarutiera.ro/pregatire-examen/cursuri-legislatia-rutiera/4ro.htm
http://www.gds.ro/Local/2012-09-10/Totul+despre+giratorii/
http://chestionare.auto.ro/scoala_de_soferi_online/probe-la-examenul-auto/intersectie-cu-sens-giratoriu/
http://forum.softpedia.com/topic/391934-cum-se-circula-corect-in-sensul-giratoriu/

Autor:  Ion Nistor-consilier juridic

joi, octombrie 04, 2018

Relațiile sexuale între persoane de același sex – trecut și prezent, în legea penală a României

      ART. 200   din  Codul Penal din 1969-Abrogat.

  Art. 200 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 21 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001.

Art. 200. -Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.
Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârșite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani."

Codul Penal din 1969
ART. 200   Relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex
  
  Relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
  Fapta prevăzută în alin. 1, săvîrşită asupra unui minor, asupra unei persoane în imposibilitate de a se apăra, ori de a-şi exprima voinţa, sau prin constrîngere, se pedepseşte cu închisoare de 2 la 7 ani.
  Dacă fapta prevăzută în alin. 2 are ca urmare vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.
  Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării faptei prevăzute în alin. 1 se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.


Codul Penal din 1936
Art. 431. -Actele de inversiune sexuală săvârșite între bărbați sau între femei, dacă provoacă scandal public, constituiesc delictul de inversiune sexuală și se pedepsesc cu închisoare corecțională dela 6 luni la 2 ani.
Dacă actul s'a săvârșit asupra unei persoane mai mici de 19 ani, pedeapsa este închisoarea corecțională dela unu la 3 ani.
Art. 432. -Actele sexuale săvârșite între oameni și animale, dacă provoacă scandal public, constituiesc delictul de bestialitate și se pedepsesc cu închisoare corecțională de la 3 luni la un an.

Codul penal din 1864
În Codul penal din 1864, infracţiunile contra vieţii sexuale erau cuprinse în Titlul IV intitulat „Crime şi delicte în contra particularilor”, secţiunea V denumită „Atentate contra bunelor moravuri”. Infracţiunile contra vieţii sexuale erau cuprinse de la art. 263-268 iar infracţiunea de viol era denumită „atentat contra pudorii cu violenţă” (art. 264), incluzând în cuprinsul său atât acte sexuale normale săvârşite cu violenţă cât şi acte de homosexualitate precum şi acte de perversiune sexuală săvârşite cu violenţă.

Ori-ce atentat în contra pudorei, îndeplinit sau cercat, fără violență asupra persoanei unui copil, de sex bărbătesc sau femeesc, de vârstă mai mică de 14 ani, se va pedepsi cu închisoare dela doui până la trei ani.

Art. 264. -

Ori-cine va comite un atentat în contra pudoarei, îndeplinit sau cercat, cu violență, în contra unui individ de sex bărbătesc sau femeesc, se va pedepsi cu maximul închisorei.
Dacă crima s'a comis în contra persoanei unui copil mai mic de 15 ani împliniți, culpabilul se va pedepsi cu maximul recluziunei.

Art. 265. -

Dacă culpabilii sunt ascendenții persoanei asupra căreia s'a comis siluirea, sau dacă sunt dintr'acei cari au o autoritate asupră-i, dacă sunt institutorii sau servitorii săi, sau ai persoanelor mai sus însemnate, dacă acești culpabili sunt funcționari ai unui cult, sau preoți ori călugări, sau dacă culpabilul, ori-care ar fi, a fost ajutat în crima sa de către una sau mai multe persoane, pedeapsa va fi pentru cazul prevăzut de art. 263 și 264, maximul recluziunei.
Când siluirea se va fi comis de către persoanele menționate în acest articol asupra unui copil, de sex bărbătesc sau femeesc, în vârstă mai mic de 15 ani, pedeapsa va fi maximul muncei silnice pe timp mărginit1).

Art. 266. -

Dacă din crimele prevăzute la art. 263, 264 și 265 va rezulta moartea, culpabilul se va pedepsi cu munca silnică pe viață.

Art. 267. -

Ori-cine va fi atentat la bunele moravuri ațâțând, favorizând sau înlesnind obișnuit desfrânarea sau corupțiunea tinerilor de ambe-sexe, mai mici de 21 ani, se va pedepsi cu închisoare dela șase luni până la doui ani și cu amendă dela 100 până la 3000 lei2).
Dacă îndemnătorii, ajutătorii sau înlesnitorii desfrânărei au fost tatăl sau mama, epitropii sau alte persoane însărcinate cu privigherea lor, pedeapsa va fi închisoarea dela un an până la doui ani și amendă dela 100 până la 1000 lei2).

Art. 268. -

Cei căzuți în delictul menționat în cel din urmă articol, se vor mai condamna și la interdicțiunea dreptului de a fi tutori, curatori și părtași la consiliele de familie, dela un an până la doui ani, pentru indivizii cărora se aplică întâiul paragraf al acelui articol; dela doui ani până la patru ani, pentru cei de cari se vorbește în paragraful al doilea al aceluiaș articol.
Dacă delictul s'a comis de către tată sau mamă, culpabilul va fi încă lipsit de drepturile ce i se acordă de codicele civile asupra persoanei copilului, în virtutea puterei sale părintești1).