sâmbătă, noiembrie 06, 2010

Codul deontologic al consilierului juridic

1. RESPECTAREA SI APLICAREA LEGILOR SI A PRINCIPIILOR
DE ETICA PROFESIONALA

Consilierul juridic va respecta si va pune in practica legea si principiile de etica profesionala promovate de acest cod.

2. INDEPENDENTA DE OPINIE

Independenta de opinie este esenţiala pentru exercitarea profesiei de consilier juridic.

3. INTEGRITATEA SI COMPETENTA PROFESIONALA

Consilierul juridic trebuie sa isi exercite profesia cu integritate si competenta, acţionând cu buna credinţă, diligenta, discernământ si loialitate.

4. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI AVIZELOR

(1) Toate informaţiile legate de organizaţia angajatoare si care sunt primite de consilierul juridic in exercitarea atributiilor sale ori independent de calitatea sa sunt confidentiale, cu exceptia cazului in care divulgarea lor este expres autorizata de organizatia angajatoare, ceruta de lege sau de o hotarire judecatoreasca definitiva ori necesara pentru a preveni comiterea unei infractiuni.

Obligatia de confidentialitate se rasfringe si asupra avizelor de legalitate date de consilier in exercitarea activitatii sale.
(2) Obligatia de a pastra confidentialitatea este nelimitata in timp.
(3) Numai o prevedere expresa a unei legi penale poate inlatura aceasta obligatie si numai in ce priveste faptele care pot fi calificate ca avind un caracter penal.
(4) Consilierul juridic va lua masurile necesare pentru a proteja confidentialitatea informatiilor in special in ce priveste avizele de legalitate date si informaţiile calificate drept confidenţiale de organizaţia angajatoare si de prevederile legale in vigoare sau prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

5. CONFLICTUL DE INTERESE

Consilierul juridic nu va reprezenta si nu va acorda consultatii juridice organizatiei angajatoare, fara a avea acceptul expres al acesteia, in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele consilierului si cele ale organizatiei angajatoare.

6. RESPECTUL FATA DE COLEGI SI FATA DE PROFESIE

Consilierul juridic va sprijini si va contribui active la mentinerea inegritatii si reputatiei profesiei.
Atitudinea consilierului juridic fata de colegii sai consilieri sau fata de colegii din alte profesii juridice trebuie sa fie caracterizata de curtoazie, respect si buna credinta.

7. REFUZUL DE REPREZENTARE SAU CONSILIERE. DEMISIA

(1) In urmatoarele imprejurari, consilierul juridic va refuza sa reprezinte si/sau sa consilieze organizatia angajatoare sau, in cazul in care a inceput sa o faca, va notifica in scris consiliului de administratie al acesteia retragerea din activitatea de consiliere si/sau reprezentare in chestiunea respectiva ori demisia sa, dupa cum considera de cuviinta:

a) reprezentarea si/sau consilierea va avea ca efect incalcarea regulilor de etica sau incalcarea oricarei legi in vigoare;
b) conditia fizica sau psihica a consilierului juridic nu ii permite acestuia in mod obiectiv sa reprezinte sau sa consilieze organizatia angajatoare.

Consilierul va adresa consiliului de administratie o notificare scrisa sub motivatia refuz de reprezentare/consiliere (sau demisie) din motive profesionale.

(2) In urmatoarele imprejurari, consilierul juridic isi poate prezenta demisia ori poate sa refuze ori sa se retraga din activitatea de consiliere si/sau de reprezentare a organizatiei angajatoare, dupa cum considera necesar, intr-o chestiune ce a fost supusa judecatii sale profesionale:
a) retragerea nu va produce prejudicii materiale organizaţiei angajatoare;
b) organizatia angajatoare insista asupra unei conduite pe care consilierul juridic o gaseste a fi ilegala, in special care angajează sancţiuni penale;
c) organizatia angajatoare foloseste activitatea consilierului juridic pentru a ascunde o conduita ilegala, in special daca angajeaza raspunderi penale;
d) organizatia angajatoare insista asupra unei atitudini pe care consilierul juridic o considera a fi jignitoare sau asupra caruia are o opinie fundamental divergenta;
e) organizatia nu isi indeplineste obligatiile asumate fata de consilierul juridic iar acesta a notificat intr-un termen rezonabil intentia sa de a refuza reprezentarea/consilierea sau a demisiona in cazul in care obligatia nu isi indeplineste obligatiile sale;
f) reprezentarea va aduce prejudicii materiale consilierului juridic sau acesta intimpina dificultati nerezonabile in reprezentare, datorate organizatiei angajatoare;
g) exista alte cauze pe care consilierul juridic le considera, cu buna credinta, a fi profesional rezonabile.

Consilierul va adresa consiliului de administratie o notificare scrisa sub motivatia refuz de reprezentare/consiliere (sau demisie) din motive profesionale.

(3) Legea si/sau instanta judecatoreasca pot solicita consilierului juridic continuarea activitatii sale, in anumite imprejurari. In acesta situatie el va prezenta in scris argumentele sale in fata instantei sau a consiliului de administratie al organizatiei angajatoare, dupa caz, si se va supune deciziei finale a acesteia.

(4) Inainte de a refuza sau a se retrage din activitatea de reprezentare sau de consiliere ori inainte de a-si prezenta demisia, consilierul juridic va actiona pentru a proteja interesele organizatiei angajatoare: va notifica in decizia sa intr-un termen rezonabil, va acorda organizatiei angajatoare un termen suficient pentru angajarea altui consilier sau avocat, va preda documentatia necesara asupra careia organizatia angajatoare are drepturi de proprietate si va returna orice sume la care nu este indreptatit.

Consilierul juridic poate pastra documente legate de activitatea sa in masura in care exista prevederi legale care permit aceasta.
Trimiteți un comentariu