duminică, ianuarie 09, 2011

Activităţi specifice sfârşitului/începutului de an în cadrul Bisericilor

Care sunt activităţile specifice sfârşitului/începutului de an în cadrul Bisericilor Crestine Baptiste?

Raspuns:

1. Executarea inventarierii anuale şi întocmirea proceselor verbale specifice (PV privind rezultatele inventarierii, PV de declasare/casare, PV de scoatere din funcţiune)

Baza: Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, Ordinul M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile


2. Executarea inventarierii anuale a documentelor de arhivă şi a suporţilor optici/magnetici

Baza: Legea nr. 16 din 02/04/1996-Legea Arhivelor Naţionale


3. Organizarea şi conducerea patrimoniului ( a gestiunii si a contabilităţii) Bisericii

Baza: Legea din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public, Legea nr. 82 (r4) din 24/12/1991 contabilităţii nr. 82/199, Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

4. Planificarea concediilor de odihnă ale angajaţilor

Baza: Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii al României


5.Numirea persoanelor responsabile cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor


Baza: Ordinul nr. 28 din 26/03/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult

6.Intocmirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul viitor în funcţie de Planul Stategic ( Viziunea Bisericii), Planul Operaţional pe anul viitor desprins din Planul Strategic cât şi pe baza datelor din Planul financiar pe anul anterior


Baza: Legea din 31/07/1929 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public;


7.Executarea PV de control financiar privind execuţia bugetară, de către cenzor/cenzori

Bază: Art. 38 alin.(1) si (2) din Hotărârea nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România.
Trimiteți un comentariu