duminică, ianuarie 09, 2011

Aspecte juridice şi practice privind bisericile şi ONG-urile

Care este baza legală a înfiinţării de către o biserică creştină baptistă a unui ONG (asociaţie sau fundaţie)?

Baza legală:
Art. 44. alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România: Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte biserici şi organizaţii creştine: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).


Ce inseamna expresia în condiţiile legii din prevederile art. 44. alin. (5) ?

Actul normativ care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea ONG-urilor este Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

Care sunt avantajele înfiinţării de către o biserică creştină baptistă a unui ONG ?

Avantaje:
1. implicarea bisericii în proiecte sociale cum ar fi: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă etc.
2. obţinerea de resurse financiare suplimentare din exterior: finanţări nerambursabile, contribuţii de la SC, granturi guvernamentale, sponsorizări
3. implicarea unor voluntari din diverse medii sociale
4. implicarea specialistilor ( experti) in activitatea ONG- ului
5. neimplicarea bisericii in activitati cu caracter comercial
6. deciziile pot fi luate mai rapid
7. restuirea TVA-ului platit

Cum poate păstra biserica controlul asupra ONG-ului înfiinţat?

1. prin Actul constitutiv şi Statut care trebuie să facă referire la aspectele de legătură biserică-ONG şi aspectele de control
2. prin membri bisericii din cadrul Consiliului de administraţie al ONG-ului
3. prin cenzorul bisericii care poate fi si cenzorul ONG-ului
4. prin viziune comună
5. prin membrii comuni
6. prin oferirea de sediu de către biserică pentru ONG
7. prin sprijin reciproc

Niciun comentariu: