miercuri, iunie 01, 2011

Regulamentele necesare unei unităţi de învăţământ preuniversitar

Care sunt regulamentele necesare unei unităţi de învăţământ preuniversitar?

Conform LEN, regulamentele ce se întocmesc şi aprobă de către fiecare unitate de învățământ sunt:

a) regulamentul şcolar propriu emis în baza unui statut în care sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle elevilor, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului;

b) regulamentul de organizare şi funcționare al unității de învățământ propus spre aprobare consiliului de administrație de către directorul unității de învățământ;

c) regulamentul de organizare şi funcționare al consiliul de administrație pentru unitățile învățământ de stat;

d) regulamentul de organizare şi funcționare al structurilor şi funcțiilor de conducere ale unităților de învățământ particular şi confesional.
Trimiteți un comentariu