miercuri, noiembrie 30, 2011

Informare juridica

1. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 22.11.2011, au fost publicate trei decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei prin care se respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 sau a unor articole din aceasta.


Cei interesati pot gasi Deciziile CCR nr. 1.268/27.09.2011, nr. 1.270/27.09.2011 si nr. 1.283/29.09.2011 accesand htt://www.monitoruloficial.ro-e-monitor sau www.leges.ro.2. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 22.11.2011, a fost publicata OUG. 98/16.11.2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat. Modificarile vizeaza includerea caselor de pensii sectoriale din subordinea MApN, MAI si SRI in cadrul institutiilor de evidenta, asa cum sunt definite de L. 411/2004, si obligativitatea cadrelor militare in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari si politistilor, a caror identitate nu este clasificata , de a adera la un fond de pensii privat.3. In conformitate cu prevederile OG. 8/2011, pana la 31.12.2011, veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale urmeaza sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card.,,Extras din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare

"Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri de persoane ori accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II-a, la transportul intern in comun, intre localitati.

(2) Calatoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri de persoane ori accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atat de unitatile cu capital de stat, cat si de societatile comerciale cu capital privat.

(3) De facilitatea prevazuta la alin. (1) nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite, stabilite in baza altor prevederi legale."

Sursa http://scmdsector6.blogspot.com/2011/11/informare-din-23-noiembrie-2011.html

marți, noiembrie 01, 2011

Care sunt normele privind iluminatul în instituţiile şcolare?

Potrivit dispoziţiilor art. 11 al Ordinului nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta următoarele norme:

(1) În încăperile destinate activităţii copiilor şi tinerilor se va asigura un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5, iar în cele pentru odihna acestora de 1/6 - 1/8. În sălile de desen şi în ateliere raportul luminos va fi de 1/3.

(2) La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stângă. Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori închise folosite la zugrăvirea interioarelor.

(3) Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, în funcţie de specificul şi dificultatea sarcinii vizuale (tablă, loc de lucru în ateliere, săli de lectură, săli de desen ş.a.).

(4) Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spaţiilor în care se desfăşoară activitatea, să evite efectele de pâlpâire (stroboscopic), fenomenele de strălucire şi de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel puţin două de culori diferite, prevăzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.

(5) În exploatarea sistemelor de iluminat se vor avea în vedere prevederile normativelor referitoare la verificarea instalaţiilor electrice şi la înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea periodică a echipamentului de iluminat şi a suprafeţelor reflectorizante din încăpere (geamuri, pereţi, tavan).