marți, decembrie 06, 2011

Inventarierea patrimoniului

De ce este importantă inventarierea?

Inventarierea patrimoniului este o etapa importanta pentru inchiderea exercitiului financiar.

Ce se inventariaza?

In temeiul prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute.

Care este baza legală?

Inventarierea anuala este obligatorie si este reglementata de O.M.F.P. nr. 2861/2009. Persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla aplica prevederile prezentului ordin. În vederea efectuarii inventarierii, persoanele juridice aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

Care este scopul inventarierii?

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale firmei cu ocazia inchiderii exercitiului financiar si a intocmirii situatiilor financiare anuale. Inventarierea contribuie la:

-stabilirea corecta a indicatorilor de calcul si evidenta

-infaptuirea controlului asupra integritatii si corectei gestionari a patrimoniului unitatii

-mobilizarea rezervelor interne

-accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante

-respectarea disciplinei financiare

Cand se efectueaza in mod obligatoriu inventarierea?

Inventarierea se executa:

• la inceputul activitatii cel putin o data in cursul exercitiului financiar

• in cazul fuziunii sau incetarii activitatii

• la cererea organelor de control,cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege

• cand sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune

• la schimbarea gestionarului sau in alte situatii cand intervine o predare-primire de gestiune

• cu prilejul reorganizarii gestiunilor

• ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora

• in alte cazuri prevazute de lege


Atentie: Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, cu privire la efectuarea inventarierii, constituie contraventie potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei

Pentru alte intrebari sau documente enumerate mai jos, va stau la dispozitie.

• Cum scrii o procedura de inventariere?

• Cum stabilesti comisiile de inventariere?

• Ce documente trebuie sa elaborezi in procesul de inventariere?

• Cum realizezi practic inventarierea?

• Cum evaluezi activele si datoriile la inventar?

• Cum iti recuperezi pagubele?

• Cum compensezi plusurile si minusurile in contabilitate?

• Cum inregistrezi in contabilitate rezultatele inventarierii?

• Documente elaborate prin procesul de inventariere

• Evaluarea activelor la inventar

• Evaluarea datoriilor si a capitalurilor proprii

• Rezultatele inventarierii

* Plusuri si minusuri

* Lipsuri si perisabilitati

* Mijloace fixe propuse a fi casate

• Recuperarea pagubelor

• Compensarea plusurilor si minusurilor

• Particularitati privind inventarierea la institutii publice si la alte entitati ale administratiei publice centrale

• Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii

*****************************************

Consilier juridic Ionut NISTOR
E-mail: inistor@gmail.com
Web: http://consultjuridic.blogspot.com/
Trimiteți un comentariu