miercuri, aprilie 27, 2011

Personalul didactic suplinitor poate beneficia de concediu fără plată ?Potrivit  art. 255 alin.  (8) din Legea nr. 1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale,  numai personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.