vineri, iunie 03, 2011

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar

Aspectele  generale şi specifice privind  Consiliul de administraţie  sunt specificate  în: 

-Legea nr. 1 din  2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

   -Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 

   -Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar_ROFUIP