sâmbătă, decembrie 17, 2011

Care sunt instituţiile care gestionează şi administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public ?

Ordinul 1730 din 20 noiembrie 2009-Instrucţiuni din 20/11/2009 pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional  publica in anexa o lista - LISTA instituţiilor care gestionează şi administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public.

Acestea sunt:

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România


Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Apărării Naţionale

Serviciul Român de Informaţii

Biserica Romano-Catolică

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România

Biserica Reformată din România

Biserica Unitariană din Transilvania

Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

Biserica Evanghelică C.A. din România

Biserica Evanghelică-Lutherană din România