miercuri, decembrie 21, 2011

Ce se întampla cu petițiile anonime?R: Potrivit art. 7 din Ordonanță nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează

În sensul Ordonanței nr. 27/2002, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților şi instituțiilor publice centrale sau locale.

Va stau la dispoziție  în cazul în care doriți sprijin în formularea corecta a unor  contestații sau petiții (cereri, reclamații, sesizări sau propuneri formulate în scris ori prin poştă electronică) adresate autorităţilor şi instituțiilor publice centrale sau locale.