luni, ianuarie 30, 2012

Scrisori deschise

Resboiul continua


Domnule ministru al apărării,

Increderea în lideri constituie coloana vertebrală a oricărei armate, iar elementul esenţial prin care un lider poate câştiga încrederea celor pe care îi conduce este atitudinea acestuia faţă de regulile pe care pretinde ca toţi ceilalţi să le respecte. Exemplul personal în această privinţă este determinant. Atunci când coloana vertebrală cedează, ca urmare a unei osteoporoze avansate, ca şi în cazul oamenilor, armata se prăbuşeşte. Nici nu este nevoie să apelăm la exemplele răspândite pe tot parcursul istoriei, fiind suficient să aruncăm o privire peste propriul umăr, în urmă cu nu prea mulţi ani.

Imi place să cred că nu v-am spus o noutate dumneavoastră personal, dar ar fi extraordinar dacă aţi aduce acest truism şi la cunoştinţa colaboratorilor şi consilierilor dumneavoastră. Si, mai ales, dacă aţi reuşi să îl inoculaţi în felul lor de a gândi şi a acţiona, nu numai să-l aibă notat în caietul de studiu individual! Când mă refer la consilieri, nu-i am în vedere pe cei încadraţi pe funcţiile purtătoare ale acestei denumiri, ci la cei cu care vă sfătuiţi, la cei care vă consiliază, indiferent cum se numesc funcţiile pe care sunt încadraţi în statul de organizare.

In 2006, cineva a implantat în organismul armatei germenii “osteoporozei” şi de atunci încoace o mulţime de oameni care roiesc pe lângă dumneavoastră depun eforturi inimaginabile pentru a contribui la dezvoltarea acestui germen. Si o fac sub oblăduirea dumneavoastră, îndrăznesc a afirma, din moment ce nu interveniţi de nici un fel, ba dimpotrivă.

Căci nu poate fi altfel catalogat efortul consilierilor dumneavoastră de a dovedi că Legea 80/95, lege care nu a fost întâmplător iniţiată de ministerul pe care îl conduceţi, nu are decât importanţă secundară în raport cu orice altă lege şi că această lege poate fi siluită şi interpretată după toanele oricui, cu excepţia militarilor cărora le fusese dedicată. Sincer, nu m-ar surpinde ca, într-o bună zi, militarii care se duc la poligonul de tragere cu autobuze închiriate de la RATB, să plătească biletul de călătorie până la poligonul unde trebuie să se pregătească, întrucât instructiunile RATB nu prevăd militarii în categoria celor exceptaţi de la plata transportului, iar aceste instrucţiuni sunt prioritare în raport cu Legea 80/95. Si mai frumos ar fi să le percepeţi taxă celor ce se duc cu avionul în Irak, căci, nu-i aşa, toate reglementările companiilor de transport aerian prevăd plata biletului de transport aerian şi chiar există legi care nu permit călătoria fără bilet!Domnule ministru,

Minciuna este un element esenţial care corodează încrederea. In momentul de faţă, prin eforturile neprecupeţite ale colaboratorilor dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, s-a statuat faptul că Legea 80/95 este o lege mincinoasă şi, în consecinţă, nedemnă de crezare şi, pe cale de consecinţă, nedemnă a fi respectată. V-am prezentat argumentele care susţin această afirmaţie atunci când am fost în audienţă la dumneavoastră. Ati lăsat privirea în jos, deşi până atunci fuseseţi foarte ferm în a susţine că nu am dreptate. Sunteţi diplomat şi ştiţi, mai bine şi decât mine, că gesturile sunt mai grăitoare decât vorbele.Domnule ministru,

In mod evident, prin acţiunile dumneavoastră şi ale colaboratorilor dumneavoastră, aţi transmis semnalul că militarii NU se mai diferenţiază de restul cetăţenilor, aşa cum încerca legea 80/95 să-i diferenţieze. Iar Legea 80/95 îi diferenţia nu de dragul lor, ci pentru a le putea pretinde să se supună interdicţiilor care nu acţionează în cazul celorlalţi cetăţeni. Aţi transmis semnalul că, indiferent cât îi diferenţiază Legea 80/95, ei sunt “uniformizaţi” de orice altă lege apare în România. Stiţi, desigur, că acest demers este chiar împotriva voinţei legiuitorului care nu a lăsat niciodată Legea 80/95 sub influenţa altor legi, care au apărut după 1995, ci, de câte ori a considerat necesar, a modificat această lege. După ştiinţa mea, a modificat-o de 7(şapte) ori până în prezent, deşi din 1995 până în 2006 au apărut cu mult mai multe legi, ordonanţe, decrete, instrucţiuni, regulamente şi orice doriţi dumneavoastră să mai consideraţi prioritar faţă de Legea 80/95.

V-aş mai sublinia un aspect, printre altele şi pentru că sunt sigur că vă plac jocurile de cuvinte. Cu condiţia să nu fie involuntare, aşa cum se întâmplă la colaboratorii dumneavoastră! In limba română, conform dicţionarelor elaborate de Academia Română, cuvântul “gratuit” are 2(două) semnificaţii, corespunzătoare celor 2(două) funcţii pe care le poate îndeplini, astfel:

1. Ca adverb, înseamnă “Fără plată”. NU înseamnă “cu decontare”, NU înseamnă altceva, ci înseamnă, simplu, FARA PLATA.

2. Ca adjectiv, înseamnă “Nejustificat”.

Prin demersurile colaboratorilor dumneavoastră, pe care le susţineţi, se sugerează că legiuitorul, atunci când a acordat militarilor prin Legea 80/95 un drept GRATUIT la asistenţă medicală, ar fi acordat, de fapt, un drept nejustificat. Căci cum altminteri se poate intepreta faptul că dumneavoastră consideraţi că militarii trebuie să plătească pentru a beneficia de asistenţă medicală…gratuită? Poate mă ajutaţi dumneavoastră, în calitate şi de parlamentar, să aduc la cunoştinţa legiuitorului această constatare.Domnule ministru,

Nu contaţi pe faptul că România nu va fi nevoită, pe durata mandatului dumneavoastră, să apeleze la armată pentru a se apăra ea însăşi, iară nu pentru a-i apăra pe afgani, kosovari sau ciadieni! Si nu vă imaginaţi că, dacă va fi nevoie, veţi mai putea oferi nu ştiu câte mii de dolari pe lună celor ce se vor oferi « voluntar » să apere România ! Dacă armata asta se va prăbuşi din cauza pierderii încrederii în conducători, indiferent când s-ar întâmpla, dumneavoastră nu veţi fi şters de pe lista celor din cauza cărora s-a produs acea prăbuşire. Dumneavoastră sunteţi primul îndreptăţit şi primul obligat să intervină şi să impună respectarea legilor care stau la baza funcţionării armatei. De către toată lumea, nu numai de către cei mici, şi sub toate aspectele, nu numai cele care convin unora. Nu vă derobaţi de la această responsabilitate şi nu o pasaţi instanţelor de judecată! Ce aţi zice dacă, într-o zi, subordonaţii unui comandant militar ar încălca prevederile Legii 80/95 (v-am dat exemple posibile când am fost în audienţă, dar vă mai pot da, dacă nu au fost suficiente) iar acel comandant, în loc să ia măsuri pentru respectarea legii v-ar spune, cam aşa cum mi-aţi spus dumneavoastră mie: ” Domnule ministru, sunteţi îndreptăţit să vă adresaţi instanţei şi, dacă instanţa vă dă dreptate, vă asigur că eu voi lua toate măsurile ce se impun”?Domnule ministru,

Orice om care citeşte adresa nr. P10186/17.01.2007, care mi-a fost mie trimisă în urma unei audienţe la ministrul apărării, înţelege din conţinutul ei că, la nivelul ministerului, s-a luat act de faptul că este ceva în neregulă în ceea ce priveşte aspectele prezentate în raportul scris pe care l-am predat cu prilejul acelei audienţe. Că este o contradicţie între prevdereile Legii 80/95 iniţiată de M.Ap şi cele ale Legii 95/2006, iniţiată de Ministerul Sănătăţii. Mai înţelege că, pentru a soluţiona acele probleme, s-a făcut un demers pe lângă Ministerul Sănătăţii pentru a se amenda Legea 95/2006. Las deoparte aspectul anecdotic că, pentru a se apăra nişte prevederi ale unei legi iniţiate de M.Ap, respectiv Legea 80/95, cei angajaţi chiar în acest scop speră ca acest lucru să fie făcut de Ministerul Sănătăţii! Mi se promitea, însă, în finalul acelei adrese, că voi fi ţinut la curent cu rezultatul acelui demers. Astăzi, când redactez această scrisoare, este 25.03.2008 şi până la această dată nu m-a informat nimeni. Asta spune foarte mult despre interesul cu care colaboratorii dumneavoastră tratează chestiunile privitoare la legislaţia specifică M.Ap şi problemele ridicate de militari, fie ei chiar şi în rezervă. Am luat, în schimb, act de faptul că, între timp, trimişii dumneavoastră continuă să lupte pentru a demonstra că legea 80/95 este nerelevantă în raport cu alte legi. Sincer să fiu, dacă teleportarea ar fi devenit posibilă, în acest moment m-aş fi teleportat în vremea lui nenea Iancu, numai pentru a putea adăuga « halal apărători ai armatei! ».Domnule ministru,

Ministerul se confruntă cu dificultăti financiare, după cum rezultă din semnalele care apar în presă. Vă sugerez o cale sigură de a mai diminua din cheltuieli. Având în vedere profunda aplecare a juriştilor şi finanţiştilor din M.Ap spre implementarea legilor promovate de alte ministere, în detrimentul celor promovate de M.Ap, vă sugerez să-i “civilizaţi” pe toţi. De ce să le daţi soldă de grad, indemnizaţie de dispozitiv şi alte tipuri de indemnizaţii specifice militarilor? In fond, dacă nici măcar apărarea legilor armatei nu constituie preocupare de bază a lor, ce altceva ar putea necesita grade şi funcţii militare? Căci, dacă ceilalţi lucrători din minister, ca să poată coordona activitatea militarilor, trebuie să aibă pregătire militară şi experienţa vieţii de militar, în cazul celor două categorii pe care vi le-am propus realitatea demonstrează că nici nu au nevoie şi nici nu doresc să înţeleagă specificul vieţii şi activităţii militarilor.Domnule ministru,

Nu fac un secret din faptul că această scrisoare va ajunge şi la mass-media. Promit că nu va ajunge decât după ce primesc confirmarea de la poştă că a ajuns la dumneavoastră.

Deşi în ultimii doi ani mi s-a cultivat de către dumneavoastră şi colaboratorii dumneavostră sentimentul că, în sfârşit, s-a transpus în practică bancul cazon potrivit căruia «santinela de la poarta armatei are misiunea de a interzice accesul logicii în unităţi», colegii care mi s-au alăturat şi care m-au împuternicit să semnez această scrisoare, mă îndeamnă să mai sper. In numele meu şi al colegilor enumeraţi în continuare, vă rog să primiţi expresia respectului pe care îl acordăm poziţiei pe care o ocupaţi, împreună cu speranţa că nu vom regreta.P.S.

Domnule ministru,

Nu vă bazaţi pe tăcerea celor care tac! Cei care tac atunci când ar trebui să vorbească sunt primii care vor acuza atunci când ar trebui să tacă !10.04.2008

Contraamiral de flotilă în retragere

Inginer Marian IOAN


Terorism juridic împotriva militarilor români

Există o lege prin care a fost adoptat statutul cadrelor militare. Este Legea 80/1995. A fost iniţiată, firesc, de Ministerul Apărării. Este o lege organică. Asta înseamnă că ea nu poate fi modificată prin alte legi ordinare, şi că, atunci când între ea şi o lege obişnuită apar contradicţii, ea, legea organică, are prioritate. De la apariţia acestei legi şi până în prezent, multe alte legi au mai apărut. Legi care reglementează diverse domenii ale vieţii sociale, politice, economice. Aşa cum, de altminteri, reglementează şi legea 80 în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea cadrelor militare. Căci viaţa de militar nu se rezumă la a bate pas de defilare. Ce bine ar fi fost să se rezume la atât! Nerezumându-se la atât viaţa de militar, acel statut adoptat prin legea 80 reglementează aspecte dintre cele mai variate ale vieţii şi activităţii cadrelor militare, inclusiv de natură educaţională, financiară, sanitară, până şi matrimonială, căci, nu-i aşa, militarii ăştia, cât or fi ei de militari, se mai şi căsătoresc, mai şi studiază, mai şi trăiesc, mai fac şi copii, mai sunt şi mutaţi de colo colo, se mai şi îmbolnăvesc, mai ies şi la pensie, ş.a.m.d. Si, deşi după apariţia legii 80/95, multe legi au apărut, legiuitorul nu a abrogat niciodată legea 80 printr-o altă lege şi nici nu a lăsat-o a fi modificată, interpretată, completată, sau adăugită de vreuna dintre celelalte legi adoptate după ea ci, de fiecare dată când a vrut să modifice această lege, a modificat-o, iar lucrul ăsta s-a întâmplat de mai multe ori, după ştiinţa mea de 7 (şapte) ori, din 1995 până în 2007, inclusiv. Acesta este un prim aspect.

In acel statut al cadrelor militare apar o serie de obligaţii, o serie de interdicţii şi de îngrădiri de libertăţi cărora cadrele militare sunt supuse, precum şi nişte drepturi ale cadrelor militare. Prin aceste prevederi, cadrele militare sunt diferenţiate de ceilalţi cetăţeni ai Patriei, în primul rând prin îngrădirile de libertăţi, libertăţi care, de altminteri, sunt garantate prin Constituţie pentru toţi ceilalţi cetăţeni. Odată făcută această diferenţiere, devine evident faptul că aceste cadre militare nu mai pot fi judecate în mod similar cu ceilalţi cetăţeni ai Patriei, cărora nimeni şi nimic nu le îngrădeşte nici un drept, şi că acestor cadre militare, în aspectele care sunt reglementate de legea 80, nu le poţi aplica prevederile altor legi ci numai pe cele din legea 80. Acesta este un al doilea aspect.

Cadrele militare nefiind chiar stat în stat şi nefiind ele decât tot nişte cetăţeni ai acestei ţări, legiuitorul a găsit de cuviinţă că anumite aspecte ale vieţii lor, deşi sunt prevăzute în acest statut, trebuie, totuşi, să se desfăşoare potrivit legilor care reglementează domeniile corespunzătoare acelor aspecte, astfel că, în acel statut, anumite prevederi sunt urmate de trimiteri la alte legi, ceea ce înseamnă că acele prevederi se interpretează şi se aplică prin corelare cu legile la care se face trimitere. De exemplu, în statut se prevede că, printre altele, "cadrele militare în activitate au dreptul la reduceri de impozit pe venit şi ..... , potrivit reglementărilor în vigoare", ceea ce înseamnă că acest drept îl primesc după cum sună reglementările referitoare la reducerile de impozit. Sau, "femeile cadre militare au dreptul la concediu de maternitate şi la......, pe baza dispoziţiilor legale aplicabile pe plan naţional", ceea ce înseamnă că acest drept se acordă în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la acest aspect. Sau "încheierea căsătoriei este liberă în condiţiile legii", ceea ce înseamnă că această problemă se judecă pe baza legilor referitoare la căsătorii, nu pe baza prevederilor din statutul cadrelor militare. Aş putea continua exemplele, dar mă gândesc că acest material va fi citit şi de alte categorii de cititori, nu numai de jurişti, şi atunci nu e nevoie să insist, întrucât celelalte categorii au înţeles deja esenţialul. Anume că, întrucât la anumite prevederi din statut, legiuitorul a făcut trimitere la alte legi, înseamnă că, acolo unde nu a făcut trimiteri, legiuitorul a dorit ca acele prevederi să fie respectate ad literam, fără corelare cu alte legi. Acesta este al treilea aspect.

Printre altele, în statutul cadrelor militare, adoptat după cum am menţionat, printr-o lege organică, este prevăzut că "pensionarii militari au dreptul gratuit la asistenţă sanitară şi medicamente în reţeaua sanitară a M.Ap sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister". Conform DEX şi manualelor editate de Academia Română, cuvântul "gratuit" poate avea două semnificaţii. Una, ca adverb, înseamnă FARA PLATA, adică fără să se dea nici un ban. A doua, ca adjectiv, înseamnă NEJUSTIFICAT. Intrucât este de neacceptat ideea că legiuitorul, în urma dezbaterilor din Parlament-căci aşa a fost adoptată legea 80/95, nu prin asumarea răspunderii guvernului sau prin alte proceduri, tot legale dar care eludează dezbaterile din Parlament-ar fi putut adopta o lege care consfinţeşte un drept nejustificat, este limpede că legiuitorul a acordat pensionarilor militari dreptul la asistenţă medicală şi medicamente fără ca aceştia să fie nevoiţi să plătească vreun ban. Acesta ar fi al patrulea aspect.

Dar iată cum este interpretată această lege iniţiată de MApN, chiar de unii jurişti din MApN, adică de nişte oameni plătiţi să vegheze la respectarea zisei legi. Citez din documente elaborate de acei jurişti, atunci când m-am adresat ministrului apărării, căruia i-am semnalat faptul că se încalcă legea prin oprirea din pensie a unei sume cu titlul „asigurări de sănătate":

1. "Faptul că, potrivit art.9 alin.1lit.b şi art.23 alin.1 din legea 80/95 cadrele militare şi...beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, nu scuteşte această categorie de personal de plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate".

2. "Potrivit art.185 din Codul muncii, drepturile şi obligaţiile militarilor sunt prevăzute prin acte normative speciale, iar acestea nu prevăd scutirea de la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate".

3. "Ipoteza că legea 80/95 constituie, în raport cu legea 145/97, OUG 150/02 şi legea 95/06, o lege specială ce stabileşte un regim juridic distinct în ceea ce priveşte asistenţa medicală şi medicamentele pentru cadrelel militare, nu poate fi acceptată, având în vedere principiul potrivit căruia excepţiile sunt de strictă interpretare. In această situaţie, lege 145/97, OUG 150/02 şi legea 95/06 ar fi trebuit să prevadă în mod expres faptul că militarii, mai precis cadrele militare, sunt exceptaţi de la obligaţia de plată a contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate".

4. „Facem precizarea că aceasta este şi interpretarea dată textelor legale aplicabile în materia asigurărilor sociale de sănătate de I.C.C.J care, prin decizia nr.3/2006 .... A stabilit ca militarii beneficiază de asitenţă medicală gratuită în condiţiile achitării acestei contribuţii".

Dincolo de faptul că acei jurişti s-au constituit în luptători împotriva rezerviştilor militari care cereau să se respecte legea, în loc ca ei să fi fost primii care să sesizeze încălcarea acesteia, în documentele citate există şi inadvertenţe care nu pot fi puse decât fie pe seama indolenţei, fie pe seama incapacităţii profesionale, fie pe seama relelor intenţii. Voi începe cu documentul nr.4, care este extrem de sugestiv pentru calitatea profesională a acelor jurişti. Căci, deşi au invocat acel document într-un proces în care ei luptă împotriva unor pensionari miltari, adică cei numiţi "cadre militare în rezervă şi retragere", respectivii jurişti invocă un document în care I.C.C.J a tranşat o problemă referitoare la cadrele militare active! Citez din decizia nr.3/2006 invocată: "...Atât cadrele militare active cât şi poliţiştii beneficiază de asistenţă medicală gratuită...numai dacă au fost respectate dispoziţiile cu caracter general cuprinse în......privind achitarea cotelor de contribuţie lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate...".

Ce rezultă de aici? Nu voi aborda problematica inadevertenţelor din cuprinsul acelei decizii I.C.C.J, nici faptul că decizia invocă prevederi care NU sunt formulate aşa în legile pe care le citează, ci mă voi rezuma la a constata ceea ce juriştii M.Ap.N. nu au vrut să constate. Anume, că decizia pe care ei o invocă NU se referă la pensionarii miltari. Căci, nu-i aşa, a fi pensionar este cam cu totul altceva decât a fi cadru militar activ. Alte obligaţii, alte drepturi, alte posibilităţi, deci altă speţă.

Să analizăm, acuma, afirmaţia nr.1. E chiar jenant să constaţi că în mintea unui jurist poate sălăşui ideea că acordarea unui drept gratuit, adicătelea pentru care nu trebuie să plăteşti nimic, nu te scuteşte de plată. E jenant să şi analizezi o asemenea abordare.

Afirmaţia nr.2 începe printr-o greşeală pe care ei o comit fără să-şi dea seama. Anume, ei recunosc că drepturile cadrelor militare sunt prevăzute în legi speciale. Cu alte cuvinte, ce drepturi are un militar este prevăzut în legea 80, iară nu în legea 95, sau legea 150, sau legea cadastrului sau legea cimitirelor sau instrucţiunile METROREX. In continuare, însă, adăugă că acele legi speciale nu prevăd scutirea de la plata contribuţiei pentru asigurări de sănătate. Pentru ei, explicaţia ştiinţifică a cuvântului "gratuit", prevăzut neîntâmplător în legea specială 80/95, nu face doi bani.

Afirmaţia de la nr.3 pune capac tuturor. Deci, ce impută ei în această afirmaţie? Nici mai mult nici mai puţin decât faptul că legiuitorul nu a specificat că cei cărora li se acordă un drept gratuit sunt scutiţi de plată pentru acel drept. Si uite aşa aflăm noi, dacă nu am ştiut până acum, că atunci când o lege prevede un drept gratuit, degeaba îl prevede dacă nu scrie că pentru acel drept gratuit nu trebuie să plăteşti! Mă întreb cum să procedez pentru a aduce la cunoştinţa legiuitorului că aceşti juriştii îl acuză, în esenţă, că ar fi acordat un drept nejustificat. Căci din moment ce trebuie plătit pentru acel drept, înseamnă că termenul „gratuit" nu a fost folosit cu semnificaţia „fără plată" ci cu cealaltă semnificaţie, cea de „nejustificat".

Ce rezultă din toate abordările celor ce erau „suspectaţi pe nedrept" că veghează la respectarea legii? Rezultă clar că, după opinia lor, prevederile acelei legi speciale, nu se interpretează aşa cum sunt prevăzute în lege, ci după cu totul alte considerente. Adicătelea, chiar şi acolo unde legea nu face trimitere la alte legi sau norme, ei o fac. Nu există altă explicaţie a faptului că, deşi la prevederea privind dreptul gratuit la asistenţă medicală legiuitorul nu a făcut trimitere la alte legi, aşa cum am arătat că a făcut în cazul altor prevederi, ei ţin morţiş să interpreteze această prevedere prin corelare cu alte legi.

Si acum să vedem ce ar însemna dacă s-ar accepta opinia celor pe nedrept numiţi jurişti.

In acest statut al cadrelor militare există nişte prevederi referitoare la nişte îngrădiri de libertăţi. Redau din statut:

„Cadrelor militare le este interzisă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

a) să facă parte din partide ...ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora.....

c) să declare sau să participe la grevă".

Sau „Cadrelor militare le este restrânsă execrcitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

....b) exprimarea în public a unor opinii contrarea intereselor României şi forţelor armate nu este permisă".

La aceste îngrădiri şi interdicţii de libertăţi, în lege nu se face trimitere la alte legi, ceea ce înseamnă că ele ar trebui respectate ad-literam. Dar ce au făcut „nevinovaţii" prin ceea ce au susţinut ei mai devreme? Au susţinut ideea că şi acele prevederi din lege care nu conţin trimiteri la alte legi pot fi interpretate prin corelare cu alte legi. Adică, ţineţi-vă bine, pot să fac miting electoral în unitate, sau grevă şi pot să înjur armata în gura mare îmbrăcat în uniformă cu eghileţi, eventual chiar în timpul defilării militare de Ziua Naţională, încălcând astfel prevederile legii 80, întrucât corelez aceste prevederi cu prevederile din Constituţie, care îmi dau voie să săvârşesc acele acţiuni.. Si, vorba aia, Constituţia e mai presus de legea 95 şi altele la care fac trimitere cei pe nedrept suspectaţi că ar fi jurişti. Imaginaţi-vă că într-o zi cineva încalcă aceste restricţii. Ce va face M.Ap.N.? Ii va acuza . Cui îi va cere acel minister argumentaţia pentru acuzare? Juriştilor, nu? Si ce vor zice ei atunci? Nu mai contează ce vor zice atunci, pentru că au avut grijă să dărâme până atunci. Pentru că cei ce ar fi, eventual, acuzaţi, se vor apăra cu argumentele invocate chiar de ei. De unde le vor lua? LE DAU EU, că am documentele emanate chiar de acei jurişti, semnate şi parafate de ei!

Cineva m-a întrebat de unde atâta virulenţă în poziţia mea. Il voi lămuri acum.

Sunt aproape doi ani de când am semnalat că, după opinia mea, se săvârşeşte un abuz prin oprirea forţată de bani din pensie pentru ca pensionarii militari să poată beneficia de asistenţă medicală, în condiţiile în care legea 80/95 le acordă dreptul gratuit la asistenţă medicală. Am semnalat această problemă tuturor celor cu atribuţiuni pe această linie, de la Secţia Pensii militare care opreşte abuziv banii, până la miniştri ai apărării. Spun miniştri, întrucât m-am adresat mai multora, nu doar unuia. Unul dintre ei chiar s-a mirat întrebându-şi asistenţii "Cum adică, gratuit dacă plătesc?!?". Pe parcursul tuturor demersurilor mele nu am vâzut nici un jurist zicând măcar "da, dom'le, cel puţin aparent este o neconcordanţă, vom încerca să o lămurim, dar până atunci vi se opresc aceşti bani pentru că aşa s-a decis". Niciodată! De fiecare dată au ţinut-o langă cu prostiile pe care li le-am demontat. Ba mai mult, la întrebarea mea insistentă „Cine a abrogat legea 80/95?", mi s-au dat tot felul de răspunsuri, care mai de care mai ridicole, inclusiv de genul „a fost abrogată implicit de legea 95". Am pretenţia că am un coeficient de inteligenţă care-mi permite să înţeleg câte ceva şi din domenii în care nu sunt specializat. Imi confirmă această pretenţie toate rezultatele testelor la care am fost supus timp de peste 40 de ani cât am purtat haina militară şi modul în care mi-am îndeplinit responsabilităţile, adeseori în domenii pentru care nici măcar nu existau specializări. Cu această credinţă, am analizat legea 95 şi am constatat că legea respectivă abrogă explicit numeroase prevederi şi legi anterioare, dar nu pomeneşte nimic în acest sens despre legea 80. Nici nu ar fi avut cum!

Totuşi, m-am adresat Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, instituţii în care este de presupus că lucrează oameni pricepuţi în domeniu, întrebând dacă există instituţia abrogării implicite. Suspiciunea mea mi s-a confirmat şi, astfel, am aflat că nu există prostie mai mare decât afirmaţia că o lege ar putea abroga vreo prevedere anterioară altfel decât explicit. Ceea ce mi-a spus mie că acei oameni care mi-au aruncat această afirmaţie în faţă m-au considerat debil mintal, căci altminteri nu şi-ar fi putut permite să invoce un astfel de argument.

Un alt motiv al "furiei" mele provine din modul tendenţios şi perfid în care sunt redate în documentele pe care le întocmesc acei răuvoitori, sau incompetenţi, diverse extrase din legi. Astfel, ei induc ideea că legea 95/06, atunci când se referă la beneficiarii prevederii din legea 80/95 privind dreptul gratuit la asitenţă medicală, ar face vorbire despre faptul că acei oameni primesc asistenţă medicală gratuit doar "dacă plătesc contribuţia pentru asigurări de sănătate" când, de fapt, legea 95/06 spune despre această categorie că "beneficiază de asistenţă medicală gratuită...în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate". Ei nu înţeleg faptul că această formulă, "în condiţiile plăţii", nu este univoc determinată ca însemnând "dacă plătesc". Ea ar putea însemna, de exemplu, că acei oameni, deşi nu trebuie să plătească, beneficiază de asistenţă medicală gratuită în aceleaşi condiţii ca şi cei ce plătesc acele contribuţii. De ce spun asta? Pentru că însăşi legea 95 operează cu noţiunea de "condiţii" când descrie în ce anume constă asistenţa medicală ce se acordă plătitorilor de contribuţii, iar pentru cei care nu plătesc acele contribuţii legea prevede că primesc numai asistenţă medicală de urgenţă. Era firesc şi obligatoriu ca legea să prevadă faptul că cei ce beneficiază de dreptul la gratuitatea asistenţei medicale, acordat de legea 80/95, deci care nu trebuie să plătească asigurări de sănătate, beneficiază, totuşi, de asistenţă medicală completă, ca şi când ar plăti, adică "în condiţiile plăţii", iară nu doar de asistenţă în cazuri de urgenţă, aşa cum primesc ceilalţi neplătitori de asigurări.

Le-am sugerat să se uite să vadă cum este în alte armate reglementată această problemă. Stiindu-i îndărătnici în a se lumina, le-am spus eu. In soldele militarilor din alte armate este inclusă o "indemnizaţie pentru asigurări de sănătate". Adică, armata le dă banii cu care să-şi plătească asigurarea de sănătate, având în vedere că sistemul sanitar le pretinde să fie asiguraţi, iar armata le pretinde să fie sănătoşi. Iar oamenii ăia îşi plătesc asigurările de sănătate acolo unde cred ei că este mai bine pentru ei. Ei bine, atunci când s-a stabilit modul de calculare a soldelor miltarilor români, această indemnizaţie NU a fost introdusă pe motiv că militarilor români li se asigură asistenţă medicală gratuit. Iar acuma, acei anti-jurişti susţin că militarilor români trebuie să li se mai ia încă o dată nişte bani care li s-au mai luat o dată.

Cineva poate să zică "da ce, dom'le, nu-i mai bine să-mi oprească ei banii din pensie decât să mă duc eu să plătesc asigurarea sanitară?". Dincolo de faptul că un e nromal să-mi oprească banii pe care un mi i-a dat, nu e mai bine aşa, şi am să spun de ce.

1. Dacă nu vreau să mă asigur, nu mă asigur. Desigur, îmi asum riscul de a plăti sume uriaşe la nevoie, dar e treaba mea, e viaţa mea, e sănătatea mea şi nimeni altcineva nu poate hotărâ ce am eu voie să fac cu ele. Imi asum şi riscul de a fi dat afară din armată, dacă nu pot să-mi îndeplinesc atribuţiile din motive de sănătate netratată. In acele ţări, omul nu este mai prejos decât colacul de la WC.

2. Dacă plătesc eu asigurarea, o plătesc eu, cui vreau eu şi în condiţiile pe care le convin eu cu acel asigurator. Nu îmi stabileşte nimeni altcineva aceste condiţii. Sau îşi închipuie cineva că e pe post de Dumnezeu şi îmi dictează mie ce să fac cu sănătatea mea!?

In fine, un alt motiv al "furiei" mele este generat de modul impardonabil în care au găsit de cuviinţă să răspundă la solicitările mele, rezumându-se la a-mi trimite extrase din lege care erau înscrise şi pe talonul meu de pensie, ca şi când eu nu aş fi ştiut să-l citesc, şi lăsându-mă fără răspuns la întrebări timp de peste un an de zile. La insitenţele mele şi din dispoziţia unuia dintre miniştri, au catadicsit să se adreseze Ministerului Sănătăţii, iniţiatorul legii 95 pentru a cărei apărare se zbat ei, de fapt, cu preţul încălcării legii 80/95 care a fost iniţiată de ministerul de unde iau bani. Ei bine, timp de peste un an de zile, ei nu au "îndrăznit" să ceară răspuns la sesizarea pe care au trimis-o celor de la sănătate! Sau, dacă l-au primit, mie nu mi l-au adus la cunoştinţă, deşi aşa se angajaseră atunci când m-au informat despre demersul pe care l-au făcut. Vă daţi seama cât de înteresaţi au fost! Cât suflet au pus ei întru lămurirea acestei probleme care ţine de competenţa lor! Pardon, ţine de responsabilitatea lor, că de unde competenţă?!

Si ca totul să fie „impardonabil de impardonabil", impricinaţii se fac că nu observă că a fost încălcată însăşi legea cea mai dragă lor, legea 95. Căci cei ne opresc banii ca şi când ni i-ar da din buzunarele lor, nu au respectat nici una din prevederile acelei legi. Ei nu ne-au întrebat la ce casă de asigurări dorim să ne asigurăm, aşa cum prevede legea, ei nu au un contract semnat de noi cu acea casă de asigurări, căci, nu-i aşa, nici maşinile nu se asigură fără să se încheie un contract în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor. Ei ne-au tratat pe noi mai rău ca pe nişte maşini. Asta au vrut, asta au. Maşinile se prăvălesc peste ei! Si acum e târziu să le mai oprească. Au avut atâţia ani la dispoziţie in care şi-au imaginat că se pot c__a pe militarii români. Vor vedea că ceea ce au încercat să facă pe noi le-a reuşit perfect, dar...pe ei!

Nu pot încheia fără să le împărtăşesc nepricepuţilor un gând juridic de care, probabil, nu au auzit, ei fiind absolut neinteresaţi de judecăţi de această natură. Iată-l: „Orice lege poate fi intepretată în mutliple feluri, dar cu o condiţie-aceea de a nu i se denatura spiritul în care a fost gândită". Iar spiritul legii 80/95, în materia care ne priveşte, era acela de a asigura militarilor asistenţă medicală FARA CA ACESTIA SA PLATEASCA CEVA. Căci atunci când li s-au interzis nişte drepturi cetăţeneşti, nu li s-au dat despăgubiri şi nici ei nu au cerut, ci s-au supus.

Probabil, se vor fi găsind destui care să interpreteze peroraţia mea ca pe pretenţie nejustificată, că aşa e la noi-vinovat este mai întotdeauna ăla care respectă regulile şi care pretinde respectarea lor. Le voi preciza şi acestora, dacă sunt interesaţi, că, atunci când s-a fundamentat acea lege 80/95 şi când s-a introdus acea prevedere privind gratuitatea asistenţei medicale pentru militari, au fost avute în vedere 2 (două) categorii de argumente. Unu l-am expus deja, cel referitor la neacordarea indemnizaţiei pentru asistenţă medicală pe motiv că militarilor li se acordă gratuit această asistenţă. Al doilea este şi mai interesant, dar nu mă aştept să-l priceapă şi indolenţii. Capacitatea de asistenţă medicală a armatei nu se poate întreţine fără pacienţi, sau cu pacienţi care nu respectă regulile specifice armatei, pe de o parte, iar pe de altă parte armata are nevoie de oameni sănătoşi, şi dacă vor ei să-şi facă asigurări de sănătate şi dacă nu vor. Adică, militarii nu trebuie să ajungă în situaţia de a nu fi apţi medical din indiferent ce motive. Auzit-au cârcotaşii că, pentru a-şi menţine luptătorii capacitatea de luptă prin trageri asupra lor, ţintele dau bani trăgătorilor, nu dă armata bani pe ţinte?! Militarii erau "ţintele" sistemului medical al armatei.

Celor ce ar fi tentaţi să zică: „Dom'le, ăsta e nebun! Fiindcă ăia nu sunt de acord cu el, îi face cum îi vine la gură!" le reamintesc că "ăia" sunt justiţiabili, nu cizmari (iertare cizmari, pentru comparaţia nefericită!) şi un principiu de drept zice că dreptatea s-a făcut atunci când şi cel condamnat, sau care pierde procesul, ascultând spusele justiţiabililor îşi zice "măi, oamenii ăştia au dreptate; aşa este, nu înţelesesem eu până acum". Ii invit pe cei dispuşi la a mă combate, să o facă. Dar în aşa fel încât să înţeleg şi eu, nu numai ei.

***

P.S. În structura militară în care am lucrat peste 20 de ani, până la ieşirea la pensie, dacă cineva ar fi acţionat precum aceşti, adică atât de incompetent, atât de indolent, atât de dezinteresat, ar fi fost mătrăşit imediat pentru că nu ne puteam permite să tragem concluzii idioate din informaţiile la care aveam acces, sau să le interpretăm ca nişte râme. Pe ei nu-i mătrăşeşte nimeni. Bag seama că, într-adevăr, ei au fost implantaţi acolo ca să contribuie la dărâmarea armatei, iar liderii actuali pentru asta îi ţin şi la asta îi folosesc.

Iar pentru cei ce nu au înţeles nici acum gravitatea acţiunii lor, le-o spun eu. Prin mârşava interpretare a legilor militare, seamănă neîncredere în rândul militarilor, cu posibile consecinţe grave. Dacă văd că o lege clară ca lumina zilei este înterpretată în fel şi chip, militarii se vor întreba dacă să mai lupte, în caz de nevoie. Pentru că nu vor şti dacă nu cumva, interpretând legea care i-ar fi obligat să lupte împotriva inamicului, prin corelare cu legea viermilor de mătase, nevolnicii jurişti vor sugera celor ce i-au implantat acolo să îi bage în puşcărie pe acei miltari pentru că... au încălcat drepturile universale ale inamicului, în loc să le mulţumească.

Contraamiral de flotilă în retragere

Inginer Marian IOAN

duminică, ianuarie 29, 2012

Care sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile?

I: Care sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile?

R: Potrivit art. 55 alin. (4) din Codul fiscal din 22 decembrie 2003 (actualizat), urmãtoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
   a) ajutoarele de înmormântare,
   b) ajutoarele pentru pierderi produse în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãţilor naturale,
   c) ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
   d) ajutoarele pentru naştere,
   e) veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor,
   f) cadourile oferite salariatelor,
   g) contravaloarea transportului la şi de la locul de muncã al salariatului,
   h) costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnã, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevãzut în contractul de muncã.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crãciunului şi a sãrbãtorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în mãsura în care valoarea cadoului oferit fiecãrei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depãşeşte 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevãzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacã aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;

Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

I: Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

R: Potrivit art. 15 din Codul fiscal din 22 decembrie 2003 (actualizat), sunt scutite de la plata impozitului pe profit cultele religioase, pentru:

1) venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activitãţii de cult, potrivit legii,
2) venituri obţinute din chirii,
3) alte venituri obţinute din activitãţi economice,
4) venituri din despãgubiri în formã bãneascã, obţinute ca urmare a mãsurilor reparatorii prevãzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective sã fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii urmãtori, pentru:
    a) întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult,
    b) pentru lucrãri de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lãcaşurilor de cult şi a clãdirilor ecleziastice,
    c) pentru învãţãmânt,
   d) pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii,
   e) pentru acţiuni specifice şi alte activitãţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor.

joi, ianuarie 26, 2012

Prevederi legale privind înfiintarea si functionarea unei gradinite fondată de către o biserică baptistă1. Prevederi legale generale privind înfiinţarea şi funcţionarea unei grădiniţe.

1.1 Constituţia României din 2003, art. 32. alin. (5):

,,Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii”.

1.2 Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, art . 60:

Învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare. Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de stat. Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie. Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare. Unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate sunt sprijinite de stat, condiţiile fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului. Statul sprijină şi coordonează învăţământul particular şi confesional, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia. Directorii unităţilor de învăţământ particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea respectivă.

1.3 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, art. 24 alin. (3), art. 29:

,,ARACIP are obligaţia prevăzută la lit. d) de a propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;

Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesională, după caz. Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea la studii; b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, după caz, examen de absolvire, licenţă, masterat, doctorat".


1.4 Hotărârea nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, la art. 3:

,,Procesul de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie presupune parcurgerea a două etape succesive: a) autorizarea de funcţionare provizorie; b) acreditarea. Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă începând cu anul şcolar următor şi trebuie solicitată de persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educaţie, înainte ca unitatea de învăţământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv-educativ. Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie. Art. 4. - După acreditare, organizaţiile furnizoare de educaţie se supun procedurii de evaluare periodică, în condiţiile prevăzute de art. 33 şi 40 din ordonanţa de urgenţă".


2. Prevederile legale specifice învăţământului particular şi specifice cultului baptist privind înfiinţarea şi funcţionarea unei grădiniţe.


2.1. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 39 alin. (1):


,,Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinţa şi administra forme de învăţământ confesional de toate nivelurile, profilurile şi specializările, în condiţiile legii. (2) Diplomele pentru absolvenţii unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular, confesional, organizate de cultele religioase se eliberează potrivit legislaţiei în vigoare. (4) Unităţile de învăţământ confesional dispun de autonomie organizatorică şi funcţională, potrivit statutelor şi canoanelor lor, în concordanţă cu prevederile legale ale sistemului naţional de învăţământ. (5) În învăţământul confesional se pot înscrie elevi sau studenţi, indiferent de religie sau confesiune, garantându-se libertatea educaţiei religioase a acestora, corespunzătoare propriei religii sau confesiuni".

2.2 Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin, art. 44 alin. (4) si (5):

(4) Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte biserici şi organizaţii creştine: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în condiţiile legii.

(5) Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).

2. 3. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii:

Cu privire la forma juridică, o grădiniţă poate exista:

a) fără personalitate juridică distinctă proprie - înfiinţată cu acordul adunării generale conform art. 44 alin. (4) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist si a art. 5 alin. (2) din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii care prevede: ,, În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.”

In acest caz, Biserica, în calitate de fondator, angajeaza personalul gradinitei. Biserica nu poate percepe taxe şcolare – conform art. 46 alin. (3) din Statutul cultului baptist, patrimoniul bisericii este distinct şi autonom de patrimoniul individual al fiecărui membru al bisericii şi se realizează prin: contribuţii, donaţii, sponsorizări, legate, liberalităţi de orice fel de bunuri mobile şi imobile, de valori materiale şi/sau băneşti din partea persoanelor fizice şi/sau juridice, din ţară şi din străinătate, sau prin orice alte moduri sau mijloace licite.

b) cu personalitate juridică distinctă, proprie, in urma ordinului privind acreditarea. In acest caz, Gradinita, angajeaza personalul. După obținerea aceditării de către ARACIP, grădinița are toate atributele unei persoane juridice, insa pastreaza raportul cu fondatorul stabilit in actul constitutiv. Gradinita poate percepe taxe.

Despre persoana juridica gasiti si aici http://consultjuridic.blogspot.com/2011/12/care-sunt-prevederile-legale-cu-privire.html .

La adresa inistor@gmail.com puteti comanda actul constitutiv si statutul  unei gradinite infiintate de o biserica.

marți, ianuarie 24, 2012

Finanţări lăcaşe de cult în anul 2012

       În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) al O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2012 pentru construirea şi repararea lăcaşelor de cult şi pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială ale cultelor religioase prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 914 din 22 decembrie 2011 , a fost alocată suma de 10.055.000 lei.

         Unităţile de cult care solicită fonduri pentru construcţia şi repararea lăcaşelor de cult sau pentru activităţi de asistenţă socială trebuie să transmită documentaţia necesară, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, modificată şi completată, şi H.G. nr. 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Se alocã de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lãcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionãrii unitãţilor de cult cu venituri mici sau fãrã venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute ori pe care le administreazã, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lãcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfãşurãrii activitãţii unitãţilor de cult şi de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult, pentru activitãţile de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.

        Lucrãrile de conservare şi restaurare a lãcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizeazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã.

        De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult fãrã venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lãcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult, precum şi pentru activitãţile de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea.
 

     Legislatia pentru   sprijinul financiar pentru unităţile de cult este următoarea:

           
1.    Legea nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
2.    Legea nr. 128/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România;
3.    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
4.    Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
5.    Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    Ordinul  Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;


      Informaţii privind completarea dosarului se regăsesc în secţiunea Ghidul solicitantului din site-ul http://www.culte.ro/FinantariDetalii.aspx?id=1828   cât şi le site-urile consiilor locale şi judeţene.

sâmbătă, ianuarie 21, 2012

Lista ordinelor emise/avizate de Ministerul Apărării Naţionale in anul 2011

Ordin nr. 112 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 2749 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 109 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 12/01/2012

pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

Ordin nr. 110 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/12/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.54/2010 privind organizarea şi atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine

Ordin nr. 111 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/12/2011

pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării

Ordin nr. 2636 din 14/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 104 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 105 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 102 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 103 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 101 din 24/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/12/2011

pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Ordin nr. 97 din 17/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/11/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind achiziţiile de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, precum şi de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate

Ordin nr. 94 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/12/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare multimodale

Ordin nr. 95 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/11/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 93 din 11/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 2199 din 26/09/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 83 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/09/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 84 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 78 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 26/08/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

Ordin nr. 80 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

Ordin nr. 81 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu

Ordin nr. 75 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

privind limitele regiunii de control terminal Bucureşti

Ordin nr. 73 din 08/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 18/08/2011

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

Ordin nr. 69 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 08/08/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 1225 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 05/09/2011

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordin nr. 57 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/07/2011

pentru modificarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 132/2009

Ordin nr. 58 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/07/2011

pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 47 din 07/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 46 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011

privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Ordin nr. 45 din 03/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

Ordin nr. 37 din 17/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/07/2011

pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate naţională"

Ordin nr. 36 din 13/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/05/2011

privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 34 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 18769 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 31 din 19/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/05/2011

privind stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 30 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/04/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare"

Ordin nr. 21 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/03/2011

privind delegarea către şeful Statului Major General a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

Ordin nr. 18 din 15/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/02/2011

pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

Ordin nr. 17 din 10/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/02/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Ordin nr. 16 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional

Ordin nr. 14 din 31/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009

Ordin nr. 9 din 24/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/02/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 6 din 18/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/01/2011

privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea operativă a activităţilor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale

Lista ordinelor emise/avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului in anul 2011

1
Ordin nr. 6575 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/01/2012
pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, şi a Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
 2
Ordin nr. 6551 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/12/2011
privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
 3
Ordin nr. 6552 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
 4
Ordin nr. 6563 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 28/12/2011
pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012
 5
Ordin nr. 6564 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Intrare in vigoare: 27/12/2011
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 6
Ordin nr. 1668 din 09/12/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 12/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 7
Ordin nr. 3030 din 08/12/2011 - Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Intrare in vigoare: 19/12/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 8
Ordin nr. 6419 din 28/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" din municipiul Cluj-Napoca
 9
Ordin nr. 6422 din 28/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.795/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.527/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia
 10
Ordin nr. 6368 din 22/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa SOS din localitatea Cisnădie
 11
Ordin nr. 6296 din 15/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul Piraţilor" din municipiul Piteşti
 12
Ordin nr. 6276 din 10/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/11/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice
 13
Ordin nr. 6281 din 10/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul produselor agroalimentare" şi domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician cadastru funciar - topograf", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi" din municipiul Iaşi
 14
Ordin nr. 6179 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agroturism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol "Nicolae Cornăţeanu" din municipiul Tulcea
 15
Ordin nr. 6180 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ "Virgil Madgearu" din municipiul Cluj-Napoca
 16
Ordin nr. 6181 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician în prelucrarea lemnului", respectiv pentru nivelul "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Mihail Sadoveanu" din localitatea Borca
 17
Ordin nr. 6182 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician electromecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iaşi
 18
Ordin nr. 6183 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Ovid Caledoniu" din municipiul Tecuci
 19
Ordin nr. 6184 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din municipiul Constanţa
 20
Ordin nr. 6185 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru
 21
Ordin nr. 6234 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ţara de Sus" din municipiul Vatra Dornei
 22
Ordin nr. 6236 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "maistru electrician în construcţii", "maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Anghel Saligny" din municipiul Iaşi
 23
Ordin nr. 6141 din 01/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/11/2011
privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 24
Ordin nr. 6143 din 01/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
 25
Ordin nr. 2428 din 26/10/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 28/10/2011
privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 "Burse doctorale" cofinanţate din Fondul Social European
 26
Ordin nr. 5735 din 20/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
 27
Ordin nr. 230 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 28
Ordin nr. 5703 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior
 29
Ordin nr. 5720 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 30
Ordin nr. 236 din 14/10/2011 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 13/12/2011
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
31
Ordin nr. 5689 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/10/2011
pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 32
Ordin nr. 5690 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană
 33
Ordin nr. 5691 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare
 34
Ordin nr. 5606 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Crinul" din municipiul Oradea
 35
Ordin nr. 5607 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din localitatea Tinăud
 36
Ordin nr. 5608 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elim" din localitatea Hotar
 37
Ordin nr. 5609 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti
 38
Ordin nr. 5610 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din municipiul Bucureşti
 39
Ordin nr. 5611 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Mihai Ionescu" din municipiul Bucureşti
 40
Ordin nr. 5612 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul Piraţilor" din municipiul Piteşti
 41
Ordin nr. 5613 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Zori de zi" din localitatea Mogoşoaia
 42
Ordin nr. 5616 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Râmnicu Vâlcea
 43
Ordin nr. 5617 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc
 44
Ordin nr. 5618 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din localitatea Năvodari
 45
Ordin nr. 5619 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din municipiul Iaşi
 46
Ordin nr. 5623 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerţ", calificarea profesională "tehnician în activităţi de comerţ" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din localitatea Babadag
 47
Ordin nr. 5624 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar din localitatea Măcin
 48
Ordin nr. 5625 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii şi instalaţii publice", calificările profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole", "maistru instalator în construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial "Toma N. Socolescu" din municipiul Ploieşti
 49
Ordin nr. 5626 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea
 50
Ordin nr. 5627 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente periferice şi birotică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Tulcea
 51
Ordin nr. 5628 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente de calcul", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Miron Nicolescu" din municipiul Giurgiu
 52
Ordin nr. 5629 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician transporturi auto interne şi internaţionale" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii "Ion I. C. Brătianu" din municipiul Satu Mare
 53
Ordin nr. 5630 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "asistent de gestiune în transporturi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic din municipiul Reşiţa
 54
Ordin nr. 5631 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol din localitatea Topolog
 55
Ordin nr. 5634 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "producţie media", calificarea profesională "tehnician operator procesare text/imagine" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr
 56
Ordin nr. 5635 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza" din localitatea Geoagiu
 57
Ordin nr. 5636 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agromontan "Romeo Constantinescu" din localitatea Vălenii de Munte
 58
Ordin nr. 5637 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "minier, petrol şi gaze", calificarea profesională "maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Astra" din municipiul Piteşti
 59
Ordin nr. 5644 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Omega" din municipiul Târgu Mureş
 60
Ordin nr. 5552 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/10/2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
61
Ordin nr. 5553 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
 62
Ordin nr. 5554 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
 63
Ordin nr. 5555 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
 64
Ordin nr. 5556 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
 65
Ordin nr. 5557 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 26/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
 66
Ordin nr. 5558 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare
 67
Ordin nr. 5559 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 68
Ordin nr. 5560 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
 69
Ordin nr. 5561 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 70
Ordin nr. 5562 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 71
Ordin nr. 5563 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/11/2011
privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic
 72
Ordin nr. 5564 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia
 73
Ordin nr. 5565 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 74
Ordin nr. 5567 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
 75
Ordin nr. 5568 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 76
Ordin nr. 5569 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă
 77
Ordin nr. 5570 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 78
Ordin nr. 5571 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ
 79
Ordin nr. 5572 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive
 80
Ordin nr. 5573 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
 81
Ordin nr. 5574 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
 82
Ordin nr. 5575 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
 83
Ordin nr. 5576 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 84
Ordin nr. 5577 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă
 85
Ordin nr. 5545 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 86
Ordin nr. 5546 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar
 87
Ordin nr. 5547 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 88
Ordin nr. 5549 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
 89
Ordin nr. 5550 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
 90
Ordin nr. 5530 din 05/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

Ordin nr. 5514 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare
 92
Ordin nr. 5527 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/10/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia
 93
Ordin nr. 5528 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului "A doua şansă" - învăţământ primar
 94
Ordin nr. 5529 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul programului "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior
 95
Ordin nr. 5484 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
 96
Ordin nr. 5485 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice
 97
Ordin nr. 5486 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
 98
Ordin nr. 5487 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională
 99
Ordin nr. 5488 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
 100
Ordin nr. 5489 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar
 101
Ordin nr. 5483 din 28/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 102
Ordin nr. 5436 din 21/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/10/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România
 103
Ordin nr. 2445 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 104
Ordin nr. 41 din 14/09/2011 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 105
Ordin nr. 5356 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 26/10/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
 106
Ordin nr. 5392 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mica Academie de Arte" din municipiul Bucureşti
 107
Ordin nr. 5393 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa de copii de pe lângă Unitatea Militară 01165 din municipiul Odorheiu Secuiesc
 108
Ordin nr. 5410 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician transporturi", nivelul "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole", "tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician diagnostic auto", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Iaşi
 109
Ordin nr. 2372 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Intrare in vigoare: 15/09/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 110
Ordin nr. 5298 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 111
Ordin nr. 5336 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Lauder Reut" din municipiul Bucureşti
 112
Ordin nr. 5337 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Arad
 113
Ordin nr. 5338 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Micul Prinţ" din municipiul Suceava
 114
Ordin nr. 5339 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician prelucrări la cald", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto", domeniul "producţie media", calificarea profesională "tehnician operator procesare text/imagine", nivelul "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician operator maşini cu comandă numerică", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial "General Magheru" din municipiul Râmnicu Vâlcea
 115
Ordin nr. 5340 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Brătianu" din municipiul Drăgăşani
 116
Ordin nr. 5341 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Prichindeii" de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus
 117
Ordin nr. 5342 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Nouvelle Generation" din municipiul Constanţa
 118
Ordin nr. 5344 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Cronos" din Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Cronos" din Bucureşti
 119
Ordin nr. 5346 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal
 120
Ordin nr. 5349 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"

Ordin nr. 5262 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor
 122
Ordin nr. 5271 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 123
Ordin nr. 5272 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 124
Ordin nr. 5248 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
privind aplicarea Programului "A doua şansă"
 125
Ordin nr. 5249 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/12/2011
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2011-2012
 126
Ordin nr. 5250 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Cooperaţie din Alba Iulia de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia
 127
Ordin nr. 5224 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 128
Ordin nr. 5234 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic agricol", respectiv pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară "Gaman Janos" din municipiul Sfântu Gheorghe
 129
Ordin nr. 5239 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bambi" din municipiul Galaţi
 130
Ordin nr. 5240 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 131
Ordin nr. 5218 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012
 132
Ordin nr. 5219 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2011-2012
 133
Ordin nr. 5220 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013
 134
Ordin nr. 5222 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică
 135
Ordin nr. 4866 din 17/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/09/2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
 136
Ordin nr. 4864 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/08/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
 137
Ordin nr. 4865 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/08/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic
 138
Ordin nr. 4860 din 12/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/08/2011
pentru modificarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010
 139
Ordin nr. 2302 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 140
Ordin nr. 4811 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/09/2011
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.590/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe
 141
Ordin nr. 4813 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "administrator reţele locale şi de telecomunicaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" din municipiul Bucureşti
 142
Ordin nr. 4814 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea Voluntari
 143
Ordin nr. 4815 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Disney" din municipiul Sibiu
 144
Ordin nr. 4816 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist electronică industrială" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "George Bariţiu" din municipiul Baia Mare
 145
Ordin nr. 4817 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale "stilist", "cosmetician" şi domeniul "servicii", calificarea profesională "tehnician în activităţi de secretariat" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" din municipiul Sfântu Gheorghe
 146
Ordin nr. 4818 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ "Virgil Madgearu" din municipiul Cluj-Napoca
 147
Ordin nr. 4819 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Anna Maria" din localitatea Târgu Ocna
 148
Ordin nr. 4847 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
 149
Ordin nr. 4786 din 09/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/08/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
 150
Ordin nr. 4719 din 03/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post

Ordin nr. 4778 din 03/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate
 152
Ordin nr. 965 din 01/08/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate
 153
Ordin nr. 1158 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post
 154
Ordin nr. 1225 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 05/09/2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
 155
Ordin nr. 1226 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
 156
Ordin nr. 4692 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/07/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 157
Ordin nr. 4691 din 26/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 28/07/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 158
Ordin nr. 180 din 21/07/2011 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 159
Ordin nr. 4660 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/07/2011
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010
 160
Ordin nr. 4661 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/07/2011
pentru modificarea şi completarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.615/2010
 161
Ordin nr. 4677 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/08/2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 162
Ordin nr. 4581 din 13/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/08/2011
privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional Universitar de Excelenţă Târgu Mureş pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei
 163
Ordin nr. 4587 din 13/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/07/2011
privind aprobarea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul Spaţiu şi cercetare
 164
Ordin nr. 4576 din 11/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 165
Ordin nr. 4556 din 06/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/07/2011
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru
 166
Ordin nr. 4496 din 29/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 17/08/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară"
 167
Ordin nr. 2002 din 23/06/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 168
Ordin nr. 4478 din 23/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/06/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 169
Ordin nr. 74 din 22/06/2011 - Emitent: Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Intrare in vigoare: 25/07/2011
privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 170
Ordin nr. 4433 din 15/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/07/2011
privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 171
Ordin nr. 46 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 172
Ordin nr. 1177 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 17/08/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară"
 173
Ordin nr. 4380 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 174
Ordin nr. 4390 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 15/06/2011
privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
 175
Ordin nr. 10201 din 01/06/2011 - Emitent: Serviciul Român de Informaţii Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 176
Ordin nr. 149 din 30/05/2011 - Emitent: Serviciul de Informaţii Externe Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 177
Ordin nr. 4345 din 30/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/06/2011
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011
 178
Ordin nr. 265 din 24/05/2011 - Emitent: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 179
Ordin nr. 4285 din 24/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/06/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 180
Ordin nr. 4292 din 24/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/06/2011
privind structura anului şcolar 2011-2012
 Ordin nr. 610 din 19/05/2011 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 182
Ordin nr. 4087 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/05/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare
 183
Ordin nr. 4088 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/05/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare
 184
Ordin nr. 4089 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 185
Ordin nr. 4070 din 21/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/04/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului şcolar 2010-2011
 186
Ordin nr. 4061 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/05/2011
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
 187
Ordin nr. 4062 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/05/2011
privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
 188
Ordin nr. 4033 din 12/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/05/2011
privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie
 189
Ordin nr. 518 din 11/04/2011 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 21/04/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
 190
Ordin nr. 4016 din 06/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/04/2011
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
 191
Ordin nr. 3991 din 31/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/04/2011
privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
 192
Ordin nr. 3989 din 29/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/04/2011
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 193
Ordin nr. 3982 din 28/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 194
Ordin nr. 3983 din 28/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 195
Ordin nr. 3980 din 25/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/03/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 196
Ordin nr. 3931 din 17/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/03/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 197
Ordin nr. 3888 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/03/2011
pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia publică de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelieră şi a serviciilor de restaurant şi de servire a mâncării, pentru activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 198
Ordin nr. 3890 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/03/2011
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 199
Ordin nr. 3891 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/03/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgovişte
 200
Ordin nr. 1719 din 03/03/2011 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
 201
Ordin nr. 1062 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 07/04/2011
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 202
Ordin nr. 3794 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/03/2011
privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
 203
Ordin nr. 3795 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/03/2011
pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 204
Ordin nr. 3753 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/02/2011
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
 205
Ordin nr. 3759 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia
 206
Ordin nr. 3760 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 207
Ordin nr. 3761 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 208
Ordin nr. 3646 din 04/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/07/2011
privind aprobarea programelor şcolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2
 209
Ordin nr. 3641 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios
 210
Ordin nr. 3643 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
211
Ordin nr. 3184 din 26/01/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/02/2011
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011
 212
Ordin nr. 3151 din 25/01/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/02/2011
privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ şi a gradului didactic II