duminică, ianuarie 29, 2012

Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

I: Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

R: Potrivit art. 15 din Codul fiscal din 22 decembrie 2003 (actualizat), sunt scutite de la plata impozitului pe profit cultele religioase, pentru:

1) venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activitãţii de cult, potrivit legii,
2) venituri obţinute din chirii,
3) alte venituri obţinute din activitãţi economice,
4) venituri din despãgubiri în formã bãneascã, obţinute ca urmare a mãsurilor reparatorii prevãzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective sã fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii urmãtori, pentru:
    a) întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult,
    b) pentru lucrãri de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lãcaşurilor de cult şi a clãdirilor ecleziastice,
    c) pentru învãţãmânt,
   d) pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii,
   e) pentru acţiuni specifice şi alte activitãţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor.
Trimiteți un comentariu