marți, aprilie 10, 2012

Dispoziţia de repartizare

   

Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile de la vacantarea acestora, conform art.10 din Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori pe e-mail, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 174 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă modificată si completată ulterior.
În completarea situaţiei privind locurile de munca vacante angajatorii trebuie sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter privat care privesc persoanele în căutarea unui loc de muncă (O.G. nr.  137 din 2000 privind sancţionarea tuturor formelor de discriminare).
Necomunicarea lunară a locurilor de muncă prevăzute la art.10 din Legea nr. 76 din 2002 constituie contravenţie.
Dispoziţia de repartizare se eliberează numai persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.
Pentru înregistrare, persoana în căutare de loc de muncă trebuie sa prezinte la  în funcţie de domiciliu, la un sediul aparţinând Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:
·         buletinul/cartea de identitate (copie si original);
·         actele de studii si de calificare (copie si original);
·         adeverinţă medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale ( original);
·         carnetul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă, sau declarație pe proprie răspundere pentru persoanele care au/nu au carnete de muncă.
Pentru înregistrare, persoana în căutarea unui de muncă trebuie să prezinte la un sediul aparținând Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în funcţie de domiciliu, cu următoarele documente:
·         decizia de încetare a raporturilor de muncă semnată și ștampilată de ultimul angajator;
·         oferta locurilor de muncă; sunt refuzate ofertele în care sunt menţionate condiţii nelegale de ofertă, ofertele pentru care persoanele sunt deja selectate precum și cele care sunt incomplete;
·         înștiințare de la potențialul angajator  cu data angajării;
·         dosar plic.
Angajatorii care încadrează în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (completarea înștiințării privind încadrarea în muncă).


Trimiteți un comentariu