marți, iulie 24, 2012

Unele precizări privind căile de atac în dreptul disciplinar special

Studiul nostru îşi propune a analiza procedura de contestare a sancţiunilor disciplinare aplicate anumitor categorii de personal, pornind de la reglementarea generală potrivit căreia orice decizie de sancţionare disciplinară poate fi atacată la instanţele judecătoreşti indiferent de gravitatea sancţiunii aplicate. Avem aici în vedere reglementările speciale aplicabile cadrelor didactice, poliţiştilor, funcţionarilor publici, militarilor, precum şi magistraţilor.
Cuvinte-cheie: sancţiune disciplinară, contestaţie, cadre didactice, poliţişti, funcţionari publici, magistraţi


 Autori:
Lect. univ. dr. Cătălin VASILE
Prep. univ. Ana Măria MĂCĂRESCU
Trimiteți un comentariu