marți, ianuarie 10, 2012

Adevarul despre recalcularea/revizuirea pensiilor militarilor

Va rog sa aveti amabilitatea sa cititi aceasta scrisoare  care dezvaluie adevarul  despre pensiile militarilor.
            Ca ofiter de justitie militara in rezerva, actualmente consilier juridic sunt de acord cu cele prezentate de dna col.(R) Lazea Eugenia, specialist pe  linia financiar-contabila.
       Daca sunteti ocupat, rog sa directionati aceasta scrisoare catre un apropiat al dvs. specialist  in drept  pentru a va emite un punct de vedere.
Cu stima,
Lt. col.(r)  Nistor Ion
STIMATE D-LE (D-NA) PARLAMENTAR,

In  calitate de pensionar militar,  cu deosebit respect, ma adresez d-voastra, in speranta ca problematica pe care urmeaza sa o relatez, va face obiectul unei  interpelari  in parlament , adresata  celor  raspunzatori  de haosul creat in domeniul pensiilor militare.
Ca  ofiter al armatei romane, absolventa a Scolii militare de ofiteri si in calitate de economist si expert contabil, am desfasurat cea mai mare parte a activitatii din armata  in domeniul financiar-contabil, ocupand functii de mare responsabilitate pe aceasta linie.
Ca atare, ceea ce face obiectul acestei scrisori este tocmai  urmarea studiului facut de catre mine  (ca economist si expert contabil), pe linia recalcularii si revizuirii pensiilor militare. Voi prezenta in continuare, pe scurt, pasii atit din punct de vedere teoretic cit si practic,  ai  modului in care haosul a fost instalat de la inceputul acestei activitati de recalculare/revizuire, acesta  devenind din ce in ce mai mare.  In felul acesta s-a ajuns ca pensia revizuita sa devina motiv de discriminare intre militari, intrucit cuantumul rezultat a fost influentat atat de elaborarea actelor normative guvernamentale, inclusiv ordinele ministrului apararii nationale,  unele fiind dovedite de catre justitie ca fiind ilegale,  cat si de “sansa” fiecaruia de a-i fi identificate de catre cei care au facut recalcularea/revizuirea , a tuturor datelor personale care au stat la baza acestui proces.
A.               CADRUL LEGISLATIV  SI MODUL LUI DE IMPLEMENTARE:
1.       In  vederea recalcularii pensiilor militare, prin ordinul ministrului apararii nationale,  am procedat la solicitarea prin cerere scrisa,  adresata  C.M.Z. Cluj, a bazei de date privind veniturile realizate de mine lunar, ca de altfel, actiune realizata de catre toti  militarii. Modul de intocmire a acestor adeverinte dovedeste incalcarea flagranta a prevederilor art. 5 din O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice si locale, cit si ale art.125 din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, prin care se face referire la raspunderea pe care o au angajatorii sau orice alti detinatori de arhive pe linia legalitatii, exactitatii si corectitudinii datelor inscrise in adeverintele pe care le elibereaza,  in vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie.    Starea de fapt creata pe parcursul lunilor ianuarie si februarie 2011 , ca urmare a emiterii unor decizii de recalculare ilegale, este arhicunoscuta si de aceea nu mai fac referire la ea.
2.       A fost emisa si publicata in Monitorul Oficial nr. 81/31.01.2011, Ordonanta de Urgenta nr.1, care la art.3 precizeaza: „pentru revizuirea pensiilor se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta in anexa nr.3, astfel:
- se determina punctajul lunar prin raportarea veniturilor lunare la salariul mediu brut/net din luna respectiva;
-  se determina punctajul anual prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv;
- punctajul mediu anual se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare. Stagiul complet de cotizare prevazut la art.1, este de 20 ani”.
Am subliniat aceasta anexa  pentru a demonstra  faptul ca  acest stagiu de cotizare astfel stabilit produce efecte nedorite, datorita contextului  legislativ general  diferit raportat la perioadele de timp in care pensionarii si-au desfasurat activitatea militara.

3.       Avand in vedere ca in categoria pensionarilor militari se includ cadre militare pensionate atat inainte de 1995, anul in care s-a aprobat Legea nr. 80 privind  Statutul  cadrelor militare, cat si dupa acest an, era firesc ca acea comisie de specialisti care s-a ocupat de metoda de calcul a pensiilor militare, (pasii descrisi anterior) sa se fi gindit si la art. 92 din acest statut  in care se precizeaza limitele de virsta in grad si stagiile minime in grad mult mai reduse fata de perioada anterioara acestui statut, precum si de Legea nr.164/2001, cu modificarile si completarile uilterioare, prin care, in conformitate cu art.12, se precizeaza ca virsta de pensionare s-a diminuat de  la 60 ani (cu raport scris prelungire pina la 62 de ani)  la  55 ani pentru  gradul de colonel, 53 ani pentru lt.col., 47 ani pentru maior, etc. Pentru acest considerent era imperios necesar ca stagiul de cotizare de 20 de ani,  sa fie diferentiat pentru cei care au fost pensionati de la 60 de ani in sus si  pentru cei care au fost obligati prin Legea nr.80/1995 sa se pensioneze  la  limita de virsta in grad ( 55 ani, 53 ani,etc.).
Dar pe linga situatia mai sus amintita, pentru intrarea  tarii noastre in N.A.T.O, s-au desfintat zeci si sute de unitati militare, iar mare parte din cele existente au fost restructurate. Din acest motiv au fost trecute in rezerva foarte multe cadre militare. Platile compensatorii acordate in conditiile O.U.G. nr.7/1998 nu au reprezentat “pensia anticipata aferenta”, asa cum eronat sustine ministrul apararii nationale in Conferinta de presa din data de 09.06.2011.
Spre exemplificare: doi militari care si-au inceput cariera militara la 20 de  ani si au iesit la pensie, conform legislatiei in vigoare, la 60 de ani si respectiv  55 de ani, vor primi pensii diferite: admitand ca pentru fiecar an punctajul anual este 1, rezulta ca punctajul mediu anual este diferit si ca atare si pensile sunt diferite, astfel:  60 de ani – 20 ani = 40 ani lucrati, rezulta astfel un punctaj mediu anual = 2 (40 : 20); 55 ani – 20 ani  = 35 ani lucrati, rezulta un punctaj mediu anual = 1.75 (35:20).
Probabil, veti spune ca unul a lucrat mai mult, iar celalat mai putin , ceea ce este adevarat,  dar cu ce este vinovat militarul care a lucrat mai putin, intrucit pensionarea s-a facut nu din vina lui, ci din cauza legislatiei in vigoare la acea data?!
Concluzie: pensile militarilor trecuti in rezerva  inainte de 1995 vor fi cu cel putin 12.5% mai mari decit cele ale pensionarilor care au trecut in rezerva in baza legii 164/2001.


4.       Ordonanta de Urgenta nr. 1/ 2011, are doar trei anexe, astfel:
-          anexa nr.1 referitoare la cuantumul soldelor de grad si soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute;
-          anexa nr. 2 – salariul mediu anual si minim pe tara si  
-          anexa nr. 3 –referitoare la metodologia de calcul .
 Am enumerat  aceste anexe si continutul lor pentru a demonstra faptul ca, in conformitate cu art 8 alineatul 1 din Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor  acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala,”… veniturile brute/ nete dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de beneficiari conform legislatiei in vigoare la data acordarii lor”. Aceste drepturi sunt enumerate  de la punctele a) la g). Ori, surprinzator ca O.U. nr.1/2011 nu face referire decit la pct. a), respectiv:  „… retributia tarifara lunara/solda lunara/ salariul de baza de incadrare lunar, inclusive  indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii, solde de merit si alte drepturi similae prevazute de legislatia in vigoare la acea data”, in timp ce la veniturile prevazute la punctele b)–d)  nu se face nici o mentiune.

Ar fi fost corect si imperios necesar ca  si pentru aceste drepturi asimilate sa existe precizari privind modul de stabilire si reconstituire conform legii, in situatia in care acestea nu se pot identifica, din moment ce aceste drepturi asimilate salarilor sunt prevazute in metodologia de calcul.

Oare este intimplatoare aceasta omisiune, avind in vedere, ca pina in anul 1990, statele de salarii se prelucrau odata pe luna, de catre actualele C.M.Z.-uri pentru toate unitatile din raza lor de activitate, pe acele calculatoare cu cartele perforate?! In acest fel , unitatile militare care nu au avut sistem  informatic  propriu de calcul (situatie in care erau majoritatea unitatilor militare), au intocmit state suplimentare de mina, cu  modificarile in evolutia militara ( avansari, promovari in functie, acordarea de recompense si premii anuale, etc.) intervenite pe parcursul unei luni . Aceste state suplimentare erau indosariate cu actele de cheltuieli, care dupa Legea contabilitatii aveau termen de pastrare in arhiva 5 ani de zile, dupa care conform ordinelor in vigoare se distrugea arhiva respectiva. Iata ca acel procent de 12.5% (crestere pentru cei pensionati inainte de 1995 si diminuare pentru cei pensionati dupa acest an) continua sa fie influientat pozitiv sau negativ in functie de identificarea sau nu a drepturilor asimilate salariilor lunare, de norocul fiecaruia de a-si fi desfasurat activitatea intr-o unitate cu sistem de calcul informatic sau nu.

Acesta este si motivul pentru care perioadele de referinta in activitatea militara coincid cu perioada de inceput si sfirsit ale  fiecarei luni, ca si cind toate modificarile s-au produs numai cu data de intii a lunii si nu si pe parcursul unei luni. Legislatia privind salarizarea cadrelor militare prevede foarte clar ca plata drepturilor salariale se face incepind cu data producerii lor si nu cu data de intii a lunii urmatoare, asa cum sunt reflectate aceste venituri in toate bazele de date care au servit la recalcularea/revizuirea pensiilor.
Concluzie: Chiar daca arhiva aceasta nu mai exista, ea putea  fi reconstituita prin consultarea extraselor din ordinele de zi pe unitate care se pastreaza  la fel ca si statele de salarii si in care se gasesc premiile, recompensele sau datele de la care s-au produs modificari in evolutia militara a fiecarui militar, precum si orice alte venituri  asimilate drepturilor salariale,dar care nu au fost consultate, din  motive numai de factorii  din M.Ap. N. cunoscute. De  asemenea se puteau consulta datele din dosarele personale  ale cadrelor, in care aceste drepturi  sunt inscrise. Mi-am permis sa afirm concluzia de mai sus, prin faptul ca prin demersul meu personal intreprins la UM.02405 Pitesti,  pe linia identificarii recompenselor si premiilor anuale din perioada anilor 1976-1990 , in loc sa mi se raspunda la ceea ce am solicitat, mi-au fost comunicate aceleasi date  referitoare la venitul lunar pe care deja le cunosteam.

5.       Megind mai departe, procentul de crestere sau diminuare  a pensiei revizuite sufera modificari si in ceea ce priveste respectarea anexei nr. 1 la O.U.G. 1/2011 privind modalitatea de utilizare a datelor din anexa nr.1, in sensul ca solda corespunzatoare unui grad militar cuprinde mai multi coeficienti de incadrare a functiei (exemplu: lt.col de la 3.10 la 3.50), iar la calculul efectiv al pensiei revizuite a fost folosit numai coeficientul minim (respectiv 3.10),dezavantajind cadrele militare care au fost incadrate pe functii cu coeficienti mai mari de 3.10 (pina la coefientul maxim  de 3.50). In plus de aceasta, statutul cadrelor militare permitea incadrarea pe o functie prevazuta cu un grad superior celui  pe care il aveai la momentul numirii in functie. Anexa nr.1 din O.U.G.1/2011 prevede numai cuantumul soldelor de grad si soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute.

6.       Pe parcursul perioadei de recalculare/revizuire nu s-a incercat absolut deloc, identificarea sau reconstituirea actelor originale, doveditoare a veniturilor realizate, respectindu-se intrutotul prevederile O.U.G. 1/2011. Dimpotriva s-a creat un cerc vicios intentionat din care orice ai face nu poti iesi. Demersurile mele cit si ale  altor colegi care au fost adresate conducerii ministerului apararii nationale, casei de pensii sectoriale din Ministerul Apararii nationale, C.M.Z. de care apartine fiecare pensionar, precum si  unitatilor care pasteaza arhiva militara, au  ramas fara raspuns sau eventual  cu un  raspuns la indigo.

B.                 MODUL DE COMUNICARE A  FACTORILOR DE RASPUNDERE DIN M.Ap.N.  PE PARCURSUL DERULARII PROCESULUI DE REVIZUIRE A PENSIILOR MILITARE

1.      Haosul  a fost generat nu doar de modul de aplicare a actelor normative cit si de comunicarea de care am avut parte pe site-ul ministerului , dublata de  expedierea pe tot parcursul anului a deciziilor de revizuire, bineinteles doar a celor majorate cu intrarea in plata de la diferite date ale anului 2011.

2.      Cit priveste comunicarea de pe site-ul ministerului, datele si informatiile au fost repetate, astfel: la data de 09.06.2011, insotita si de o conferinta de presa a ministrului, care spre deliciul celui care o reciteste, va obseva ca este plina de laude elecorale si fapte personale care incetul cu incetul  s-au dovedit  de cele mai multe ori a fi false. Spre exemplificare, pentru a demonstra ritmicitatea datelor prelucrate si facute publice, s-au observant constant citeva  situatii generalizate si anume:
-          Pensile scazute pana la data de 09.06.2011, au ramas identice pana la 23.12.2011,inclusiv pe decizia de revizuire,  deci nici vorba sa se intreprinda ceva in folosul completarii bazei de date ;
-          Pensiile care au fost afisate pe data de 09.06.2011, sub cuantum de 3.000 lei au fost pastrate in cuantum identic cu cel din decembrie 2010, fapt ce conduce la ideea ca nu s-au (re)calculat de loc, sau probabil au fost mentinute intentionat la acelasi nivel pentru a se dovedi ca ministrul si premierul si-au indeplinit promisiunea facuta, aceea ca pensile sub 3.000 lei sa nu scada. Ministrul a anuntat  in conferinta de presa din 09.06.2011 ca  procesul de revizuire s-a incheiat. Ne punem intrebarea dupa aceasta perioada ce pensii au mai fost revizuite si de ce nu s-au expediat deciziile de revizuire finalizate?!
-          Ca urmare a sesizarilor facute in special din partea S.C.M.D., la data de 29 iunie 2011, toate acele pensii egale in cuantum cu cel din decembrie 2010,  afisate pe site-ul ministerului, au fost crescute arbitrar cu sume mai mari sau mai mici in functie de cuantumul pensiei avute anterior procesului de revizuire. Pe baza acestor cresteri comunicate prin intermediul site-ului s-au adresat acele felicitari din partea ministrului, tuturor celor cu pensii  egale sau majorate, ceea ce a demonstrat faptul ca totul este in scop electoral.
-          Deciziile  de revizuire expediate, au  fost in primul rind pentru cei carora pensiile au crescut, astfel  incit  in luna decembrie au primit in plata  pensia marita si un procent din diferenta pentru anul 2011, desi O.U.G. nr.1/2011 prevede la art. 7 alineatul 1 “… regularizarea se va face pina la 31 martie 2012, prin  stabilirea sumelor de plata sau de recuperat…”, deci sumele achitate in plus atit in luna decembrie cit si pe parcursul anului 2011, probabil tot intr-un scop electoral  mascat.
-          Haosul a fost peste masura,  atunci cind marea majoritate a pensiilor sub 3.000 lei mentionate pe site ca find crescute, in deciziile de revizuire primite la sfarsitul  lunii decembrie  si  inceputul lunii  ianuarie 2012, au fost micsorate sub cuantumul  avut in decembrie 2010, inainte de inceperea procesului de recalculare/revizuire. Aceste situatii au fost facute publice si ca atare nu mai exemplific.

C. In temeiul celor de mai sus, pentru care imi asum raspunderea integral pentru cele afirmate, revin cu rugamintea ca ministrul apararii nationale sa fie interpelat in parlament in legatura cu aceasta dezordine (un adevarat genocid asupra unei parti insemnate a pensionarilor militari), cu urmatoarele intrebari:
1.       Care sunt tarile din Europa in care principiul contributivitatii la cadrele militare se aplica?
2.       Respecta deciziile justitiei si daca da,de ce nu ia in considerare solutiile favorabile date in aest sens de catre diferite tribunale si Curti de Apel, care au caracter definitiv  si irevocabil?
3.       Oare dumnealui ca fost militar, a fost platit pentru 8 ore ca si ceilalti salariati civili sau pentru 24 din 24 ore?
4.       Cum s-a facut experimental aplicarea algoritmului de calcul privind recalcularea, revizuirea pensiilor militare, pe ce esantion, cu date reale sau ipotetice, la ce concluzii s-a ajuns, la ce cresteri si descresteri, sau poate acestea nu au putut fi cuantificate. Daca au fost cuantificate, coincide aceasta cuantificare cu rezultatul  final obtinut?
5.       De ce in gasirea bazelor de date nu s-a insistat pe respectarea legislatiei nationale  si specifice in vigoare?
6.       De ce in comunicarea facuta pe diferite site-uri a  impletit la perfectie politicile de campanie electorala cu cele legate de revizuirea pensiilor? In acest context, daca este sincer sa recunoasca care este rasplata multor ofiteri  in rezerva care s-au inscris in rindurile U.N.P.R.? Sa intelegem ca are vreo legatura cu pastrarea  subiectiva al unui cuantum marit al pensiei?
7.       Care este scopul pentru care a emis Ordinul nr. M.S.132/28.12.2010 pentru modificarea anexei nr.1 la “Normele metodologice privind incadrarea in conditii deosebite si alte conditii specific cadrelor militare in activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.116/2002? Oare acesta nu este un motiv de discriminare intre cadrele militare active si  rezervisti? Oare este intimplator faptul ca se aplica din anul 2011, data ce coincide cu aplicarea Legii nr.263/2010? Pentru eliminarea acestei discriminari, se are in vedere extinderea  prevederilor acestui ordin si asupra  ofiterilor  trecuti in rezerva inaintea acestei date?
8.       Daca domnul ministru s-ar identifica cu orice militar caruia i-a scazut dramatic pensia militara (procentele de scadere megind si pina la 60%) si care traieste numai din acest venit, care i-ar fi cu adevarat starea sufleteasca, avind in vedere ca pe linga diminuarea curenta , conform actelor mai mult sau mai putin legale, ar mai fi pus in situatia de a mai achita si diferenta aferenta anului 2011, care in medie se cifreaza la cuantumul de la 2000 la peste 10.000 lei?
9.       Intrucit acest raspuns pe care chiar daca il va da, eu totusi imi permit sa nu-i acord credibilitatea maxima, avind in vedere ca modul de comportare al unui  sef care conduce un minister important  a lasat sa transpara ca este unul partinic, dominat de dorinte  diferite de cele la care aspira cei din subordine.

In finalul acestei scrisori, va multumesc pentru rabdarea de a o fi lecturat, dar mai mult decat atit, va rog, faceti demersurile necesare pentru:
1)     Alcatuirea imediata a  unei comisii parlamentare formata  din experti  in domeniul financiar-contabil, care sa constate greselile enorme si evidente care s-au produs  in procesul de recalculare si revizuire a pensiilor militare.   Este evident pentru orice persoana de buna credinta ca nu s-a dispus nici de timpul suficient si nici de personal calificat pentru prelucrarea cantitatii uriase de date aferente celor peste 170.000 de militari  in rezerva.
2)     Solicitati oprirea imediata a regularizarilor, in sensul de a retine de la cei cu pensii scazute si a da la cei cu pensii majorate, pina la revizuirea  actelor normative si a bazelor de date, concomitant cu terminarea proceselor inaintate in justitie. Procedind astfel, veti stopa hartuirea militarilor in rezerva, demonstrind ca telul cel mai de pret este normalitatea si nu dezbinarea.
3)     Pentru corectarea abuzurilor împotriva militarilor nu mai pot fi aplicate soluţii tehnice ci, numai soluţii politice în Parlament, deoarece justiţia este complet depăşită, asupra proceselor noastre ea actionind mecanic si mai putin juridic.
M-am ferit la a face referire la culoarea politica , deoarece cadrele militare nu sunt si nu ar trebui inregimentate politic, dar ca, trebuie sa-si mentina demnitatea si sa primeasca respectul societatii pentru activitatea ce au depus-o si o depun in folosul tarii.

Col (R) Lazea Eugenia