sâmbătă, februarie 11, 2012


Î: Mai există în  România pensii militare de serviciu?

R: Potrivit dispozitiilor art. 82   alin. (7)  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 (republicată) privind statutul judecatorilor si procurorilor, lege publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012,
 


          Judecãtorii şi procurorii pot opta între pensia de serviciu şi pensia din sistemul public. Judecãtorii şi procurorii militari pot opta între pensia de serviciu şi pensia militarã de serviciu....La art. 85 alin.2 se prevede :          Pensiile de serviciu ale judecãtorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevãzute la art. 84 se actualizeazã ori de câte ori se majoreazã indemnizaţia brutã lunarã a unui judecãtor şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacã în urma actualizãrii rezultã o pensie de serviciu mai micã, judecãtorul sau procurorul îşi poate pãstra pensia aflatã în platã.