miercuri, martie 14, 2012

Care este salariul minim brut pe economie începand cu 01.01.2012?Salariul minim brut pe economie a crescut  de la 670 de lei la 700 lei.
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27.dec.2011 s-a publicat Hotararea de Guvern nr. 1.225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform careia, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.  
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 de lei. Constata contraventia si aplica sanctiunea personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii republicat, angajatorii au obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.
Acordarea drepturilor salariatilor este obligatorie daca acestea isi au ca izvor:
- dispozitii legale: conform art. 164 alin. (3) teza I din Codul muncii, republicat, angajatorul este obligat sa garanteze in plata unsalariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.
- prevederile cuprinse in contractele colective de munca aplicabile incheiate la diferitele niveluri sau in contractele individuale de munca: contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 40/2011 isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate
Obligativitatea efectelor contractelor colective de munca incheiate la nivelele stabilite de Legea nr. 130/1996 abrogata, este expres prevazuta de art. II alin.(2) din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit caruia, contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.