miercuri, iunie 27, 2012

Verificarea on-line a valabilitătii rovinietei

Pentru a verifica valabilitatea rovinietei  accesati site-ul CNADNR – www.cnadnr.ro, iar pe pagina principala  utilizati serviciul "Verificare rovinieta".

Clik aici http://cnadnr.ro/pagina.php?idg=184Camera Deputaţilor a adoptat modificarea Ordonantei 15/2002 care reglementează modul de funcţionare a sistemului de taxare pe drumurile din România
Noutati:
Art. 8. - (1) „Fapta de a circula fără a detine rovinieta valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă."
Art 9. - (3) „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministrul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art.8 alin.(1)."
Din lege se elimină şi tariful de despăgubire, datorată de conducătorul auto care circulă fără rovinietă pe lângă amendă. Acest tarif este, acum, pentru autoturisme, de 28 de euro (124 de lei la cursul actual), iar banii sunt încasaţi de Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi (CNADNR).