vineri, iunie 29, 2012

Ministerul Apararii isi infiinteaza propriul corp de avocati, numit Corpul de Asistenta Juridica MilitaraSenatorii Arcas Viorel - senator PSD; Cordos Alexandru - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD si Valeca Şerban-Constantin - senator PSD au facut o propunere legislativa pentru infiintarea unui Corp de Asistenta Juridica Militara.
Legea nr. 80/1995 are ca obiect de reglementare statutul cadrelor militare, drepturile si obligatiile acestora.
Prin prezenta propunere legislativa se are in vedere reglementarea institutiei de aparator militar. In opinia initiatorilor, instituirea acesteia prin lege este necesara si oprtuna.
Prin aceasta propunere legislativa de modificare si completare a art. 9 din Legea nr. 80/1995 se infiinteaza Corpul de Asistenta Juridica Militara (C.A.J.M.) care e constituit in scopul conferirii unei juste aparari pentru personalul militar.
Personalul CAJM este constituit din ofiteri absolventi cu diploma de licenta de studii superioare juridice acreditate si personal militar si civil auxiliar.
Persomalul auxiliar va fi asigurat in functie de necesitati cu efective din randul cadrelor militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri, soldati si gradati) si cu personal civil.
Consilierii juridici ai unitatilor provin din:
a) randul ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si soldatilor si gradatilor in activitate care au studii juridice finalizate cu diploma de licenta;
b) randul absolventilor de studii juridice finalizate cu diploma de licenta, care au fost recrutati pe filiera indirecta si care indeplinesc toate conditiile obligatorii specifice activarii stabilite de catre regulamentele si normativele Ministerului Apararii Nationale.

Structura si statutul Corpului de Asistenta Juridica Militara (CAJM) se vor stabili prin Hotarare de Guvern.
Prin urmare, fata de toate argumentele mentionate, s-a elaborat prezenta propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe care, in conformitate cu prevederile art. 74 si 75 din Constitutie, republicata, este supusa Parlamentului spre dezbatere si aprobare.

Lege pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
Articol unic - Art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statulul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, ci modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Litera e) a alineatului (1) a avea urmatorul cuprins
"e) suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare, prin Corpul de Asistenta Juridica Militara, pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
2. Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Asistenta juridica a cadrelor militare va fi asigurata prin aparatori militari din cadrul Corpului de Asistenta Juridica Militara, pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

e-juridic.manager.ro – 28.06.2012