sâmbătă, iulie 21, 2012

Contraventiile rutiere pot fi atacate cu recurs!


Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012 a publicat Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a Curtii Constitutionale prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului X punctul 2 al Legii nr. 202/2010.

Prin aceasta la articolul 118 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, dupa alineatul (3) s-a introdus un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins (3^1) “Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.” In urma publicarii deciziei Curtii Constitutionale, hotararile pronuntate incepand cu data de 18 iulie 2012 in materia contraventiilor rutiere sunt susceptibile de a fi atacte cu recurs. Ca atare, incepand cu aceasta data, hotararile judecatoresti pronuntate in materie nu vor mai purta mentiunea “irevocabila”, ci “cu recurs in 15 zile de la comunicare”. De asemenea, tot din 18 iulie 2012, organele politiei rutiere nu vor mai opera suspendarea permisului in baza de date pana la expirarea unui termen de 15 zile calculat de la data expirarii termenului de recurs (15 zile de la comunicarea hotararii) si nu de la pronuntare cum se intampla pana acum.

In motivarea deciziei, Curtea Constitutionala apreciaza ca domeniul circulatiei rutiere se circumscrie notiunii autonome de ,“acuzatie in materie penala”, asa cum este aceasta reliefata in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, facand trimitere la cauza Ioan Pop impotriva Romaniei si apreciind ca actuala legislatie ar putea fi sanctionata de CEDO pentru incalcarea art. 2 paragraf 1 al Protocolului 7 al Conventiei. De asemenea, Curtea Constitutionala apreciaza ca prin eliminarea controlului judiciar al hotararilor pronuntate de judecatorie se aduce atingere dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se de continut principiul exercitarii cailor de atac.

Nu in ultimul rand, Curtea Constitutionala arata ca atat sanctiunile principale si complementare cat si masurile tehnico – administrative au un caracter punitiv, prefigurand in mod corect aplicarea dispozitiilor art. 32, alin. 2 din OG 2/2001 asa cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 76/2012 (care va intra in vigoare la 01 septembrie 2012), potrivit carora “Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1)(instanta contraventionala).