marți, august 14, 2012

Acte de bază pentru cultul creştin baptist


1. Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea
Bisericilor Creştine Baptiste din România.
Hotărârea nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2008 aici http://consultjuridic.blogspot.ro/2010/12/statutul-de-organizare-si-functionare.html

 2. Regulamentul intern privind raporturile de muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist din România aici http://www.baptist-tm.ro/wp-content/uploads/2011/12/Regulament_intern_raporturi_munca.pdf

3. Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii şi Ajutoare
a Cultului Creştin Baptist din România
aici http://casadepensiiccb.ro/wp-content/uploads/2012/07/REGULAMENT-CPACCB-2012.pdf 

4.  Decret nr. 718 din 31 decembrie 1956 pentru infiintarea caselor de pensii si ajutoare in cadrul cultelor din Republica Populara Romana  aici  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=9000

5. Grila de salarizare aici http://www.baptist-tm.ro/wp-content/uploads/2011/12/Grila_de_salarizare.pdf

6.  Acte necesare pentru autorizarea bisericilor baptiste aici http://www.baptist-tm.ro/?s=Regulamentul+intern+