sâmbătă, septembrie 15, 2012

Care acte reglementeaza masurile de igiena in unitatile de invatamant?Pentru problemele vizând problemele de igiena mediului în aceste colectivităţi, avem prevederile:
-Ordinul ministrului sănătăţii   nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Normele de igienă care trebuie respectate  în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor se găsesc un cuprinsul acestului act:
-Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor .

Pentru alte norme privind alimentaţia copiilor şi a tinerilor din colectivităţi se vor respecta şi prevederile ordinului ministrului sănătăţii:
- Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.