miercuri, octombrie 17, 2012

Monitorul Oficial va fi accesibil gratuit, permanent şi integral pe Internet


 
Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Senatului, în cadrul şedinţei plenului de luni, 15 octombrie 2012, a fost prezentată o Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 11 octombrie 2012, a unor iniţiative legislative, dintre care şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.
 
Adoptarea proiectului normativ s-a realizat în condiţiile art. 75 alin. (2), teza III din Constituţie, iar principala modificare adusă constă în revenirea asupra articolului 19.
 
Astfel, se prevede ca Regia Autonomă “Monitorul Oficial” să realizeze un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, permanent pentru actele publicate în Partea I şi Partea a II-a, respectiv timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte în ceea ce priveşte celelalte părţi ale Monitorului Oficial.
 
Mai mult, se mai are în vedere introducerea unui termen de 3 zile pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, de la primirea actelor care se publică pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura Secretarului general al Camerei Deputaţilor. Această dispoziţie se realizează prin introducerea unui nou alineat în cadrul articolului 12, după alineatul (2) din legea 202/1998.
 
Consultă propunerea legislativă adoptată de Senat!  aici!