vineri, octombrie 26, 2012

Creşa Deva

 Motto-ul creşei:,,Aici, copilăria e la ea acasă!”Prezentarea  Creșei Deva.  Scurt istoric


Cunoştinţele spectaculoase obţinute ca urmare a cercetărilor privind dezvoltarea copilului mic au adus în actualitate, şi în ţara noastră, cerinţa adecvării calităţii serviciilor la nevoile de dezvoltare ale copiilor.


Pe plan internaţional, o dată cu profesionalizarea femeii şi implicarea ei în viaţa socială, crearea serviciilor pentru îngrijirea copilului, în afara familiei, a luat o amploare deosebită.


In ultimele decenii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru îngrijiri de zi, destinate dezvoltării şi educării copilului mic în afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru specializarea personalului care îngrijeşte copilul în materie de educaţie timpurie.


Creşa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltată şi în ţara noastră, cu deosebire în anii '70-'80. Cea mai amplă dezvoltare s-a înregistrat în 1980 când în România existau 902 creşe şi 90000 de copii îngrijiţi în creşe.


Începând cu anii '70, pe plan internaţional, filosofia îngrijirilor copilului mic a cunoscut modificări importante, centrându-se pe conceptul de educaţie timpurie.


In 1974 au fost elaborate reglementările referitoare la organizarea şi funcţionarea creşelor ca unităţi sanitare. Aceste reglementări poartă amprenta modelului de îngrijire în care sănătatea şi nutriţia constituiau pilonii cei mai importanţi ai dezvoltării copilului mic.


La noi în ţară, creşele au suferit modificări neînsemnate după 1974. Şi în prezent ele funcţionează în cea mai mare măsură pe baza unor acte normative elaborate în urmă cu 30 de ani.


In România, în 2001 avut loc trecerea creşelor din subordinea sectorului sanitar în aceea a administraţiei publice locale.


Creşa din Deva a luat fiinţă la data de 26 mai 1971, într-un imobil situat pe aleea Viitorului nr. 5, fiind subordonată Spitalului Judeţean Deva.


Timp de şapte ani a funcţionat ca o creşă de zi, având 4 grupe (sugari, grupă mică, grupă mijlocie şi grupă mare). Capacitatea creşei era de 100 de paturi, având un număr de 25 copii în fiecare grupă.

Personalul de îngrijire şi educare copii era compus din: medic, asistent şef, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare, bucătăreasă, spălătoreasă şi un administrator.


La data de 19 iunie 1978 s-a înfiinţat creşa saptamanală la etajul I, având 2 grupe (mare si mijlocie). Programul creşei saptamanale era de luni, ora 06.00 până sâmbăta la orele 16.00.


Din data de 01 iulie 2001 Creşa Deva trece în subordinea Consiliului Local Deva, subordonare păstrată până în prezent.


In 15 iunie 2008 s-a desfiinţat creşa săptămânală, transformându-se în creşă de zi.


In anul 2009 s-a preluat o parte din spaţiul de la parter de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială unde s-a deschis Centrul de urgenţă pentru femeia şi copilul abuzat iar în cealaltă parte a clădirii s-a destinat birourilor pentru Cadastru Deva.


În prezent, o parte a spaţiilor de la parter sunt destinate depozitării şi distribuirii de alimente primite de la Uniunea Europeană, creşei fiindu-i alocate spaţiile de la etajul I şi o parte de la parter.


Creșa Deva este un serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară a cărei organizare si funcționare respectă prevederile Legii nr. 263 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificările și completările ulterioare.


Creșa Deva, face parte atat din sistemul national de servicii sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cat si din sistemul de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de educatie timpurie anteprescolara.


Creșa  se afla în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 318 din  2001 privind aprobarea protocolului de predare-primire a patrimoniului Creșei de la Spital  către Consiliul Local Deva.


Creșa  are personalitate juridică proprie, are conturi separate si își conduce evidentele financiar-contabile ca oricare instituție cu personalitate juridică.


Creșa Deva se bucură de acreditarea  de jure oferită   de ordinul menționat, ulterior supunându-se evaluării externe de către ARACIP.


În urma adoptării Hotărârii C.L. Deva nr. 222 din 2013, Creșa Deva a fost inclusă în rețeaua unităților școlare care ființează în anul școlar 2013-2014 pe raza municipiului Deva, cu o cifră de școlarizare de 50 copii ( 25 copii în grupa copiilor cu vârsta între 1-2 ani și 25 copii  cu vârsta între 2-3 ani) http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/4605/222.pdf .


Din  data de 19 iulie 2013,  Creșa Deva se numără printre serviciile sociale acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială, fiind cuprinsă  în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, pozitia 4289- http://www.mmuncii.ro/sas/furnizor/4289 .


Directorul Creșei este sprijinit în actul de conducere de un Consiliu Consultativ alcatuit din angajați, reprezentanții beneficiarilor și membrii comunității locale care sprijină parteneriatul instituție –comunitate și sustin un management prin care creșa să aibă locul cuvenit între instituțiile reprezentative de educare și formare. 


Creșa are sediul în Deva, str. Aleea Viitorului, nr.5, jud. Hunedoara.


Galerie foto:


Contact Creşa Deva

Director Jurist Ion Nistor

Telefon:  0751/121 169

E-mail:  inistor@gmail.com


Adresa:

Deva, Aleea Viitorului, nr. 5

Telefon/fax: 0254/230 250

E-mail: cresa.deva@gmail.com

Studiul Naţional asupra Educaţiei Timpurii în Creşe- 2002