marți, decembrie 11, 2012

Lista actelor normative aplicabile domeniului creșe 
Lista actelor normative aplicabile domeniului  creșe

  31.05.2013

 

 

 

 1. Legea nr. 1 din  2011 a educaţiei naţionale 
 2. Legea nr. 263 din 19 iulie 2007  privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor
 3. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 4. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistentei sociale
 5. Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012  privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
 6. Hotarare nr. 125 din 27 martie 2013 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenta sociala
 7. Hotarare nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 8. Hotararea nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
 9. Hotararea nr. 23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
 10. Hotărârea nr. 286 din  2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 11. Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
 12. Hotararea nr. 429 din 16 aprilie 2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
 13. Hotararea nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
 14. Hotararea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 15. Hotararea nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala
 16. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
 17. Ordinul nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
 18. Ordinul nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
 19. Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 20. Ordinul nr. 976 din 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
 21. Ordinul   nr. 3412_557 din 19 martie 2013 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională
 22. Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta, indicativ NP 022-97

 

Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

Hotararea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Hotararea nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala.
Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Ordinul nr. 1.563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti.

Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.