joi, ianuarie 31, 2013

Drepturile si obligatiile părinților/reprezentanți legali ai copiilor inscrisi la Creșa Deva


                 Drepturile părinților/reprezentanți legali


  a)     să le fie luate in considerare, in limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul si activitățile desfășurate in cadrul creșei;

   b)     să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;

c)      să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;

d)     să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

e)     să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;

f)        să le fie luate în considerare, în limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul creșei;

g)     la consiliere si sprijin din partea personalului creșei pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;

h)     la primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului.


Obligațiile părinților/reprezentanți legali


a)     să respecte programul orar al creșei;

b)     să respecte  Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;

c)       respecte prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu creșa;

d)     să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;

e)     să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului creșei;

f)        să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de creșă;

g)     să achite contribuția pentru hrana zilnică a copilului;

h)     să achite la timp și integral contributiile lunare datorate;

i)        sa comunice reprezentantilor creșei orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului;

j)        să contribuie la promovarea imaginii creșei;

Trimiteți un comentariu