joi, ianuarie 31, 2013

Serviciile prestate prin intermediul Creșei Deva


                                           Creşa Deva oferă:

   a)     servicii de îngrijire si supraveghere;

  b)     programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularitățile copiilor;

  c)      supravegherea, menținerea stării de sănătate si de igiena a copiilor;

  d)     servicii de prim ajutor si îngrijiri medicale necesare in caz de îmbolnăvire, pana la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării intr-o unitate medicala, după caz;

e)     asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;

f)        colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa si realizarea unei relații de parteneriat active cu parintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;

g)     contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

h)     evaluare psihologică a copiilor (cognitivă, comportamentală, a limbajului și relațională) prin aplicarea de chestionare și teste standardizate, cât si prin observare directă;

i)        instituirea unor programe de recuperare individualizate în situațiile în care se înregistrează înapoieri în dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

j)        stimulare cognitivă si logopedică a copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltarea psihomotorie;

k)      consiliere pentru angajați și părinți în vederea unei mai bune îngrijiri, supravegheri și educări a  copiilor;

l)        consilierea părinților, participarea la ședințele cu părinții si discuții pe o tema de interes și psihoeducatia părinților;

m)   evaluare si intervenție logopedică;

n)     inițierea si susținerea unor cursuri de formare pentru angajați și parintii/reprezentantil legali.
Trimiteți un comentariu