joi, septembrie 26, 2013

Asigurarea interna a calitatii educatiei - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii   
La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
           

Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta strategia si regulamentul de functionare ale comisiei.
           
Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
           
Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
           
Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din invatamantul preuniversitar cuprinde:

    a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de consiliul profesoral;
    b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
    c) un reprezentant al parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar, gimnazial sau liceal;
    d) un reprezentant al elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;
    e) un reprezentant al consiliului local;
    f) un reprezentant al minoritatilor nationale, dupa caz, provenind din corpul profesoral, reprezentantii parintilor sau ai elevilor.
          
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul institutiilor de invatamant superior cuprinde:

  a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aleşi prin vot secret de senatul universitar;
 b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
 c) un reprezentant al studentilor, desemnat de organizatia studenteasca.
        
Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.
        
Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minoritatilor din randul cadrelor didactice sau al studentilor.
       
Pentru orice organizatie furnizoare de educatie, alta decat o institutie de invatamant,

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde urmatoarele categorii:

    a) 1-3 reprezentanti ai furnizorului;
    b) 1-3 reprezentanti ai beneficiarilor directi;
    c) 1-3 reprezentanti ai angajatorilor.
        

Membrii comisiei nu pot indeplini functii de conducere in institutia de invatamant sau in organizatia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea operativa a acesteia.
      

Atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt:

    a) coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevazute la art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 75 din 12 iulie 2005   privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificările și completările ulterioare;
    b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare;
    c) formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.

      Strategia si regulamentul de functionare  poate fi comandat la adresa inistor@gmail.com.


    Baza: Ordonanta de urgenta nr. 75 din 12 iulie 2005   privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificările și completările ulterioareTrimiteți un comentariu