joi, ianuarie 31, 2013

Drepturile si obligatiile părinților/reprezentanți legali ai copiilor inscrisi la Creșa Deva


                 Drepturile părinților/reprezentanți legali


  a)     să le fie luate in considerare, in limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul si activitățile desfășurate in cadrul creșei;

   b)     să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;

c)      să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;

d)     să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

e)     să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;

f)        să le fie luate în considerare, în limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul creșei;

g)     la consiliere si sprijin din partea personalului creșei pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;

h)     la primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului.


Obligațiile părinților/reprezentanți legali


a)     să respecte programul orar al creșei;

b)     să respecte  Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;

c)       respecte prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu creșa;

d)     să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;

e)     să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului creșei;

f)        să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de creșă;

g)     să achite contribuția pentru hrana zilnică a copilului;

h)     să achite la timp și integral contributiile lunare datorate;

i)        sa comunice reprezentantilor creșei orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului;

j)        să contribuie la promovarea imaginii creșei;

Serviciile prestate prin intermediul Creșei Deva


                                           Creşa Deva oferă:

   a)     servicii de îngrijire si supraveghere;

  b)     programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularitățile copiilor;

  c)      supravegherea, menținerea stării de sănătate si de igiena a copiilor;

  d)     servicii de prim ajutor si îngrijiri medicale necesare in caz de îmbolnăvire, pana la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării intr-o unitate medicala, după caz;

e)     asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;

f)        colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa si realizarea unei relații de parteneriat active cu parintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;

g)     contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

h)     evaluare psihologică a copiilor (cognitivă, comportamentală, a limbajului și relațională) prin aplicarea de chestionare și teste standardizate, cât si prin observare directă;

i)        instituirea unor programe de recuperare individualizate în situațiile în care se înregistrează înapoieri în dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

j)        stimulare cognitivă si logopedică a copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltarea psihomotorie;

k)      consiliere pentru angajați și părinți în vederea unei mai bune îngrijiri, supravegheri și educări a  copiilor;

l)        consilierea părinților, participarea la ședințele cu părinții si discuții pe o tema de interes și psihoeducatia părinților;

m)   evaluare si intervenție logopedică;

n)     inițierea si susținerea unor cursuri de formare pentru angajați și parintii/reprezentantil legali.

Obiectivele Creșei Deva


Creşa Deva


   a)       asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor  de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

  b)        asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor, prin personalul angajat  specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

c)       asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

d)       asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

e)       colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

f)        asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat  și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

g)       contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

h)       contribuie la stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

i)         urmărește realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;

j)         promovează jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

k)       promovează interacțiunea cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;

l)         urmărește sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor;

m)     permite fiecărui anteprepreșcolar să-și urmeze drumul său personal de creștere, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj și echilibru emoțional;

n)        promovează standarde academice înalte, provocându-l pe fiecare anteprepreșcolar să-și atingă potențialul său unic;

o)        ajută pe anteprepreșcolar să-și  dezvolte o concepție sănătoasă despre lume și viață încă din primii ani ai existenței;

p)       promovează obiceiuri sănătoase, inclusiv educația  fizică, învățând copilul  responsabilitatea față de trupul său; 

q)       ajută pe fiecare copil  să câștige deprinderi folosite în comunicarea și în relaționarea cu alții;

r)        învață pe copil atitudini corecte față de oameni, animale, bunurile materiale;

s)       învață pe copil să cerceteze în mod independent, să raționeze logic și să gândească critic și creativ;

t)        învață pe copil să trateze pe toată lumea cu dragoste și respect;

u)       generează a atitudine  o apreciere a artei, încurajând dezvoltarea talentelor copiilor și a exprimării lor personale în acest domeniu;

v)       facilitează accesul copiilor, a cadrelor didactice și nedidactice, a părinților la materiale informaționale, publicații de specialitate etc. pentru crearea de tehnici și metode pedagogice și de comunicare;

w)     editează cărți, reviste, pliante, alte materiale tipărite și audiovizuale, precum și alte materiale instructive și educaționale;

x)       ajută pe părinți să cunoască și să valorifice aptitudinile și capacitățile cu care este înzestrat  fiecare copil;

y)       cooperează îndeaproape cu părinții în fiecare fază a dezvoltării copilului;

z)       ajută pe părinți să devină conștienți de societatea în care trăim, de dinamica socială, de efectele ei asupra familiei și asupra educației și îi ajută să înțeleagă implicațiile acestui fapt pentru copiii lor;

aa)    ajută pe părinți să înțeleagă Proiectul instituțional al  Creșei și  obiectivele/programele   Consiliului Local Deva;

bb)   urmărește promovarea metodelor de predare alternative, metode bazate pe dezvoltarea abilităților și a creativității, a autoevaluării și acceptării de sine;

cc)   promovează  educația pro-natura, protecția mediului, proiecte ecologice pentru copii și   contribuie la organizarea de activități de instruire în aceste domenii;

dd)   contribuie la îmbunătățirea relațiilor interfamiliale prin psihoterapie de familie, consiliere spirituală, consiliere juridică   și  contribuie la prosperarea  familiilor cu condiții sociale precare;

ee)   atrage  fonduri destinate atingerii scopurilor și obiectivelor propuse.