joi, februarie 07, 2013

Legislatie specifica pt. transport local în regim de taxi şi în regim de închiriere
 

   
   
   
 
 1. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 3. Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 4. Ordonanta nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 (r1) din  2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare
 6. Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din  2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Hotararea nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,   cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 10. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 243 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri, ori mărfuri în regim de taxi
 11.  Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206 din 2007 privind aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local12. Ordinul nr. 3 din 2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi
 12.  HCL  nr.335  din 2008 pentru reglementarea activitătii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in Municipiul Deva
 13. HCL nr. 26 din  2012 pentru modificarea si completarea HCL nr.335/2008 pentru reglementarea activitătii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in Municipiul Deva
 14. HCL nr. 336 din  2008 si nr. 304/2011 privind stabilirea locurilor de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva
 15. HCL nr. 304 din  2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.336/2008, privind stabilirea locurilor de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva