sâmbătă, iunie 08, 2013

Actele necesare inscrierii copiilor de varsta anteprescolara in colectivitate


I.Care sunt actele necesare inscrierii copiilor de varsta anteprescolara in colectivitate?


R. Potrivit Hotararii nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, la înscriere/reprimire se va cere:

1.     adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

2.     fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

3.     analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil;

4.     avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unității.

Avizul epidemiologic se prezintă și în cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.