miercuri, august 14, 2013

Procedura infiintarii unui ONG (Asociatie/Fundatie)
Care este procedura infiintarii unui ONG  (Asociatie/Fundatie)?
 1. Cunoasterea legislatiei  specifice
 1. Hotărârea înfiintarii Asociatiei/Fundatiei
 1. Intocmirea actului  constitutiv si a statutului
 1. Stabilirea fondatorilor si a responsabilităţilor
 1. Stabilirea sediului si a cenzorului
 1. Contactarea judecătorului responsabil cu asociaţiile si fundaţiile
 1. Plata in cont la Trezorerie a sumei de 36 lei pt rezervare denumire
 1. Depunerea cererii la Ministerul de Justitie pt. obţinerea rezervării   denumirii
 1. Ridicarea adeverinţei pt.  obţinerea rezervării de denumire
 1. Constituirea patrimoniului iniţial   min. 800 lei
 1. Crearea contului bancar, Extras cont bancar
 1. Semnarea si legalizarea la notar/avocat a actelor
 1. Obţinerea Cazierelor fiscale/judiciare pentru membri fondatori
 1. Adresarea cererii la judecător, depunerea dosarului. Dovada plăţii taxei de timbru în valoare de 100 lei, timbru judiciar de 1,5 lei. 
 1. Infiintarea ONG- ului prin sentinta civila
 1. Inscrierea Asociatiei/fundatiei la organele fiscale/financiare
 1. Obtinerea CIF-ului
 1. Confectionarea stampilei
 2. Inscrierea asociaţiei/fundatiei in Registrul special destinat
 3. Obtinererea contului bancar definitiv
La adresa inistor@gmail.com   puteti comanda actele necesare infiintarii/modificarii unui ONG