marți, mai 06, 2014

Drepturile si obligatiile reiesite din ordinul de acreditare a unităţilor de învăţământ particulare
    1.      acreditarea unitatii si a nivelului

-Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _____________ din Cartierul _______, cu sediul în localitatea ________, str. _________ nr. ___, judeţul _________, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "normal", respectiv pentru nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)".

2.      statutul de persoană juridică de  drept privat şi de interes public

-Unitatea de învăţământ  Şcoala _________  din localitatea _________, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 201_-201_.

3.       patrimoniu propriu

- Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _________ din localitatea _________ dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

4.      relatie patrimoniala cu fondatorul

-  În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _________ din localitatea _________ revine fondatorilor.

5.     personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic propriu
 - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala _________ din localitatea _________.

6.       monitorizare  şi control  periodic  de specialitate

- Unitatea de învăţământ  Şcoala _________ din   localitatea _________ este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Nationale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului _________, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

7.      relatie  institutionala  cu fondatorul

-Asociatia/Fundaţia "_________ " din _________, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala _________ din localitatea _________, Ministerul Educaţiei Nationale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Niciun comentariu: