duminică, mai 18, 2014

Standardele de calitate minime / specifice cerute în domeniile de asistență socială:A. Standarde de calitate pentru persoane cu handicap:
 •   Ordinul nr. 205 din 17 iunie 2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru
persoane adulte cu handicap şi locuințe protejate pentru persoane adulte cu
handicap
 •   Ordinul nr. 175 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap
B. Standarde minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal
profesionist:
 •   Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standard
C. Standarde de calitate pentru protecția victimelor violenței în familie:
 •   Ordinul nr. 383 din 6 iunie 2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate
privind serviciile sociale şi a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către
furnizori
D. Standarde de calitate pentru persoane vârstnice:
 •   Ordinul nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice
de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi
pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice
 •   Ordinul nr. 175 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap
 E. Standarde minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului:
 •   Ordinul nr. 69 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind managementul de caz în domeniul protecției copilului
 •   Ordinul nr. 288 din 06 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului
F. Standarde minime obligatorii pentru centrele de zi:
 •   Ordinul nr. 24 din 04 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru centrele de zi
G. Standarde minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă:
 •   Ordinul nr. 48 din 30 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
 •   Ordinul nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde
H. Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități:
 •   Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități
I. Standarde minime obligatorii privind procedura adopției interne:
 •   Ordinul nr. 45 din 25 martie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii
privind procedura adopției interne
J. Standarde minime obligatorii pentru centrul maternal:
 •   Ordinul nr. 87 din 16 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru centrul maternal
 •   Ordinul nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde
K. Standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial:
 •   Ordinul nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial
L. Standarde minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul
abuzat, neglijat si exploatat:
 •   Ordinul nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat
 •   Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime
obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul
de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor
minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului,
neglijării şi exploatării copilului
 M. Standarde minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii:
 •   Ordinul nr. 88 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii
 •   Ordinul nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii şi a ghidului metodologic
de implementare a acestor standarde
N. Standarde minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau
integrării copilului în familie:
 •   Ordinul nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie,
precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 •   Ordinul nr. 64 din 19 mai 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie
O. Standarde minime obligatorii privind serviciile destinate protecției copiilor străzii:
 •   Ordinul nr. 132 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii

privind serviciile destinate protecției copiilor străzii

Niciun comentariu: