vineri, mai 30, 2014

Petitie

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
Filiala 1 Buzău, Str. Chiristigii, Nr.3, Et.2, Camera 8
Nr. 43/27.05.2014
                                  CĂTRE:
                                                AVOCATUL POPORULUI
                    Subscrisul Sindicat al Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă și Retragere, Filiala 1 Buzău, str. Chiristigii, nr.3, et.2, camera 8, prin reprezentanții săi legali, C-dor (r.) Moldoveanu Nichifor, președinte și Mr.(r.) Bănică Nicu Liviu, secretar, depunem prezenta cerere prin care vă rugăm ca în temeiul art.13 și următoarele din Legea nr. 35/1997, republicată în anul 2004 să dispuneți;
Sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la neconstituționalitatea art.1, alin. 4 din Legea nr.214/2013, datorită discriminării create prin acest articol la circa 26 000 de rezerviști din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, sau oricare altă instituție competentă pentru înlăturarea acestei discriminări.
                                                                    MOTIVE:
Prin  prevederile Legii nr.119/2010; Legii  nr. 263/2010 și O.U.G. nr.1/2011, la circa 26.000 de cadre militare în rezervă și retragere în perioada ianuarie 2012-octombrie 2013, le-au fost diminuate pensiile între 10% și 65%, legi criticate de Raportul  Avocatului  Poporului din ianuarie 2013, ca fiind măsuri netemeinice și nelegale, încălcând prevederile Constituționale și legale.
Prin Legea nr. 214/2013 art.1, alin 1, s-a dispus revenirea pensiilor revizuite și recalculate în baza Legii nr.119/2010,Legii nr. 264/2010 și O.U.G. nr.1/2011 a căror cuantumuri sunt mai mici decât cele avute în plată  în decembrie 2010, se plătesc în cuantumul avut în decembrie 2010.
Prin prevederile art. 1, alin. 4 din Legea nr. 241/2013 se dispune că : “  aceste pensii nu se măresc până când acestea nu ajung la nivelul cuantumului din decembrie 2010. “   Prin  acest  articol s-a creat o discriminare  față de cei 26 000 de rezerviști militari ale căror pensii au fost diminuate și ceilalți pensionari din țară și mai mult și față de militarii rezerviști ale căror pensii nu au fost diminuate. (Cei ce nu au avut pensiile diminuate le cresc pensiile cu procentul prevăzut de lege, iar celor ce le-au fost diminuate, nu le mai cresc.)   
Prin acest articol s-a creat o discriminare în interiorul clasei sociale, militari, dar și între clasa socială militari și celelalte clase sociale de pensionari.
Aceste prevederi din alin.4, art.1 din Legea nr. 214/2013 contravin prevederilor  din Legea nr.324/14.06.2006 privind discriminarea. Aceasta spune că prin discriminare se înțelege  orice deosebire , excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, categorie socială…… precum și orice alt criteriu are ca scop sau efect  restrângerea , înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de legalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau alte drepturi recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau orice alt  domeniu al vieții publice.
Prin prevederile art. 1, alin. 4 din Legea nr.214/2013 a fost exclus, restricționat dreptul de a beneficia de mărirea pensiilor conform prevederilor de mărire a pensiilor, o parte (26 000) din clasa socială militari rezerviști, având ca efect restrângerea folosinței sau exercitării în condiții de egalitate, a drepturilor recunoscute de legea de mărire a pensiilor pentru toți cetățenii pensionari.
Prin  prevederile art. 1, alin. 4 din Legea nr.214/2013, sunt  încălcate și prevederile art.1 din Legea nr.48/2002, articol ce prevede, Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi : 
                 a) drepturi civile, în special ;
                 b) drepturi  economice, sociale……..

                 Sunt încălcate și prevederile constituționale, în mod special  prevederile art.16, alin 1 din Constituția României: „ Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
                 Din aceste   motive vă  rugăm  să sesizați  organele competente pentru a înlătura această nedreptate (discriminare) prin anularea prevederilor art. 1 alin. 4 din Legea nr.214/2013, prevederi neconstituționale care ne încalcă dreptul de a beneficia de prevederile legii în egală măsură cu toți pensionarii militari și din toate categoriile sociale din țară.
                 Să se ajungă la cuantumul din decembrie 2010 va trebui să treacă un interval de 5-10 ani, perioadă în care toți ce au avut pensiile diminuate, pensia aflată în plată în acest moment se va diminua și mai mult, decalajul va fi și mai mare datorită devalorizării și inflației, menținând in plată același cuantum între 5-10 ani.
                    Președinte Filiala 1 Buzău
                  C-dor(r.)

                                     Nichifor Moldoveanu