vineri, iulie 04, 2014

Institutii cu responsabilitati in domeniul aplicarii legislatiei privind protectia speciala si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (ANPHR)

Este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse care coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Contact:
Calea Victoriei, nr.194, 010097 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 212 54 38; 021 212 54 39
Fax: 021 212 54 43
E-mail: registratura@anph.ro
Web: 
www.anph.ro

Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

In structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (ANPHR) functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti(http://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/32275-comisiile-de-evaluare-a-persoanelor-adulte-cu-handicap.html).

Contact:
Calea Grivitei, nr. 210, 010757 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 224 27 14

Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH)

Este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap care indeplineste urmtoarele atributii:

 elaboreaza studii, strategii si programe necesare proiectarii si implementarii politicii Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap (preventie, recuperare, integrare socio-profesionala);
 elaboreaza lucrari stiintifice (articole, monografii, dictionare, etc.) destinate specialistilor, precum si altor persoane interesate in domeniu;
 elaboreaza standarde in domeniu promovarii drepturilor persoanelor cu handicap;
 elaboreaza materiale de natura metodologica (planuri si programe de invatamant, manuale, teste si grile de evaluare, etc.) destinate activitatilor de pregatire (initiere/perfectionare) a personalului care activeaza in domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap;
 elaboreaza lucrari cu caracter informativ de orientare si consiliere, destinate persoanelor cu handicap si familiilor acestora, precum si asistentilor personali specializati (ghiduri practice, programe de recuperare, abilitare/reabilitare vocationala etc.);
 elaboreaza si publica un buletin informativ precum si alte lucrari cu caracter stiintific (in limita resurselor disponibile);
 desfasoara activitati de consiliere, instruire si editare de publicatii in vederea autofinantarii;
 organizeaza/sprijina realizarea de conferinte/seminarii nationale si internationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sub coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap; 
 promoveaza relatii de reprezentare si colaborare cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil din tara si strainatate, in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; 
 indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap.

Contact:
Str. Cezar Bolliac, nr. 42, 030912 Bucureşti - Sector 3, România
Tel./Fax: 021 322 09 76
E-mail: inpcesph@incluziune.ro
Web: 
www.incluziune.ro

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC)

Institutie publica in subordinea MMFES care are, printre atributiile sale, si pe aceea de coordonare a activitatilor de protectie a copilului cu handicap. 


Contact:
Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, 010322 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 315 36 33; 021 315 36 30; 021 310 07 89; 021 310 07 90
Fax: 021 312 74 74
E-mail: office@anpca.ro
Web: 
www.anph.ro

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)

Orice persoana care se considera discriminata in conditiile legii 48/2002 se poate adresa CNCD printr-o sesizare scrisa. CNCD primeste petitii si sesizari, le analizeaza, adopta masurile corespunzatoare si comunica raspunsul in termenul prevazut de lege.

Pentru detalii despre procedura de inaintare si solutionare a petitiilor adresate CNCD, vezi sectiunea Anti-discriminare, Proceduri, institutii sau viziteaza urmatoarele site-uri:
www.cncd.org.ro
www.romanicriss.org

Contact:
Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, 010155 Bucureşti - Sector 1, România
Tel./Fax: 021 312 65 85; 312 65 78
E-mail: cncd@cncd.org.ro
Web: 
www.cncd.org.ro

Sursa  http://www.antidiscriminare.ro/dizabilitati-fizice/proceduri-institutii/