sâmbătă, decembrie 06, 2014

Faptele de corupţie

                                                                            Care sunt
faptele de corupţie?

Tipuri de fapte considerate infracţiuni și definite de lege drept fapte de corupţie sunt:

1. Luarea/darea de mită este fapta funcţionarului care pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.


2. Darea de mită este aceeaşi faptă privită în oglindă şi este reprezentată de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui funcţionar de către o persoană pentru satisfacerea nelegală a unui interes.

3. Primirea de foloase necuvenite este definită drept primirea de către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dupã ce a îndeplinit un act, în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia.

4. Traficul de influenţă este infracţiunea prin care se pretind bani sau alte foloase de la o persoană fizică sau juridică de către o altă persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţã asupra unui funcţionar pentru a-l determina sã facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.

Legislaţia relevantă în ceea ce priveşte faptele de corupţie e cuprinsă în următoarele reglementări :

1. Legea 140/1996 Codul Penal al României, cu completarile ulterioare, Art. 254-258,
2. Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
3. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi ţn mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei modificată şi completată de OUG 40/2003,
5. Legea 503/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 43/2002, privind Parchetul National Anticorupţie,
6. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public,
7. Legea 682/2002 privind protecţia martorului.