sâmbătă, iunie 06, 2015

Sancţiunile disciplinare ale personalului din învăţământul preuniversitar

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului   didactic, personalului didactic auxiliar, precum şi celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar[1]:

a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului   nedidactic   din învăţământul preuniversitar[2]:
  
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

[1] Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale (*actualizată* )
[2] Codul muncii- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)

Trimiteți un comentariu