luni, aprilie 06, 2015

Frecventarea creşei de către un copil cu vârsta de peste 3 ani
Frecventarea creşei de către un copil cu vârsta de peste 3 ani  trebuie să ţină cont de următoarele considerente:
  1. Vârsta

Creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară[1] (0-3 ani).

Potrivit Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011   educaţiei naţionale actualizată, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde   şi nivelul educaţie timpurie (0-6 ani), format  din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Structura anului şcolar pentru serviciile de educaţie timpurie nivel antepreşcolar este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar (1 septembrie - 31 august).
 
Excepţie: În situaţia în care copilul antepreşcolar înscris în unul dintre serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

  1. Alocarea  financiară   a mesei şi a altor cheltuieli
 Potrivit  Hotărârii nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, este stabilit nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială/creşe la un cuantum de 12 lei pe zi / copil.

Potrivit art.70 din Hotărârea nr.1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităti, părinţii/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor  sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, contribuţie lunară stabilită  în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu lunar brut cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d) din Hotărârea nr. 1252 din 2012.

Prevederile mai sus menţionate sunt specifice copilului anteprescolar.

Copilul preşcolar nu  beneficiază  de masă oferită gratuit.


  1. Curriculumul

Educaţia antepreşcolară se realizează pe baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea şi remedierea timpurie a eventualelor deficienţe de dezvoltare.

Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate în curriculumul specific vârstei antepreşcolare, precum dezvoltarea fizică, sănătatea, igiena personală, dezvoltarea socio-emoţională, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a comunicării, dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor în învăţare, sunt esenţiale pentru realizarea unei educaţii particularizate, prin identificarea de către cadrul didactic atât a potenţialului copilului, cât şi a dificultăţilor/deficienţelor fiecărui copil în parte.

Copilul preşcolar  beneficiază  de o educaţie specifică  vârstei, în baza altui curriculum.


  1. Hrănirea

Conducerea creselor  asigură o alimentatie colectiva adaptată vârstei si starii de sanatate, specificului activitatii si anotimpului, asigurându-se un aport caloric si nutritiv în conformitate cu recomandarile Ministerului Sanatatii, cuprinse în tabelele nr. 2 si nr. 3 din Ordinul nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.


Necesarul estimativ zilnic
Copii

1-3 ani
4-6 ani
7-10 ani
Calorii - necesar mediu
1.300
1.800
2.400
Proteine totale - necesar mediu
44-51 g
61-70 g
82-94 g
Glucide - necesar mediu
143-168 g
220-240 g
322-351 g
Grupa de alimente (g)
Copii

1-3 ani
4-6 ani
7-10 ani
Lapte si produse lactate (în echivalent lapte) (ml)
700
700
800
Carne si preparate din carne (în echivalent carne) (g)
60
85
110
Peste si preparate din peste (în echivalent peste) (g)
0
15
25
Oua (g)
30
35
40
Grăsimi comerciale:- total
25
32
40
- animale
15
20
25
- vegetale
10
12
15
Produse cerealiere (în echivalent faina) (g)
90
160
230
Cartofi(g)
110
150
180
Alte legume(g)
210
220
230
Leguminoase uscate(g)
0
5
5
Fructe(g)
100
130
150
Zahar si produse zaharoase(g)
35
45
50

Copilul preşcolar  beneficiază  de o alimentaţie diferentiată, specifică  vârstei,  cu alte costuri.

[1] Hotărârea nr.1252 din 12 decembrie 2012