vineri, august 07, 2015

Despre pensiile militarilor

Despre pensiile militare, în ultimul număr din ,,Observatorul militar”, pagina 11:

,,După intrarea în vigoare a legii,vor fi recalculate toate pensiile atât cele stabilite în baza legislaţiei în vigoare până la 31.12.2010, cât şi cele stabilite în baza Legii nr. 263/2010.

Dacă în urma recalculării va rezulta o sumă mai mică, se va menţine în plată pensia ce are cuantumul mai mare.

De prevederile HG nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor beneficia toţi militarii care au trecut în rezervă/retragere până la data intrării în vigoare a noii legi. 

Directorul Casei de Pensii Sectoriale a MApN, colonel dr. Constantin Luca, ne-a precizat că, pentru aplicarea unitară a prevederilor legii, trebuie elaborate anumite acte normative subsecvente.


 Astfel, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, se vor elabora hotărâri de Guvern prin care se vor stabili atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, cât şi norme privind modalitatea de restituire a diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011. 

De asemenea, prin ordine comune ale conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale,ordinii publice şi securităţii naţionale vor fi stabilite următoarele:

- acordarea sporului de până la 15%, la baza de calcul folosită la stabilirea pensiilor militare de stat; 

- stabilirea procedurii de actualizare a pensiilor;
- metodologia de întocmire a dosarului de pensie;
- organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii;
- procedura de recalculare;
- constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.

Având în vedere acest lucru, vom reveni cu precizări pe măsură ce documentele menţionate vor fi aprobate.”