marți, februarie 09, 2016

Codul Controlului Intern/Managerial al entităţilor publice

Entitățile publice își vor dezvolta sistemul de control intern/managerial conform Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial ieșind de sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, fiind atribuită Secretariatului General al Guvernului. 

Secretariatului General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial.

Ministerul Finanţelor Publice rămâne autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul gestiunii financiare, îndrumând metodologic şi coordonând implementarea controlului financiar preventiv.

Standardele rămân grupate în cadrul celor cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial: mediul de control, performanţe şi managementul riscului, activităţi de control, informarea şi comunicarea, evaluare şi audit.

Noua structură a Codului de control intern/managerial formulează concret și coerent un sistem de referință menit să vină în sprijinul conducătorii entităților publice, pentru a dezvolta mai ușor sistemul de control intern/managerial prin instrumente de evaluare menite să evidențieze rezultatele evoluției în cadul implementării măsurilor aprobate. 

La momentul intrării în vigoare a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015, numărul standardelor ce alcătuiesc codul de control intern/managerial se reduce de la 25, la 16 standarde, astfel:

Mediul de control:
• - Standardul 1 - Etica şi integritatea
• - Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
• - Standardul 3 - Competenţa, performanţa
• - Standardul 4 - Structura organizatorică
Performanţe şi managementul riscului:
• - Standardul 5 - Obiective
• - Standardul 6 - Planificarea
• - Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
• - Standardul 8 - Managementul riscului
Activităţi de control:
• - Standardul 9 - Proceduri
• - Standardul 10 - Supravegherea
• - Standardul 11 - Continuitatea activităţii
Informarea şi comunicarea:
• - Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
• - Standardul 13 - Gestionarea documentelor
• - Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
Evaluare şi audit:
• - Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
• - Standardul 16 - Auditul intern

Acest ordin prevede obligativitatea implementării a 16 standarde în toate instituţiile publice. 

Una dintre cele mai importante obligatii ale conducătorului de institutie publica [obligatie prevazuta la art. 4 alin. (1) din OG 119/1999] este punerea la punct un sistem de control managerial intern, adica stabilirea a unui set de masuri, metode si proceduri necesare pentru:

1) indeplinirea atributiilor institutiei, in mod constant si la un nivel ridicat de eficienta economica
2) protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei
3) respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii

Organizarea controlului managerial intern este o obligatie. Nu intamplator, OG nr. 119/1999 prevede nu mai putin de 9 abateri privind controlul managerial intern, abateri pe care le sanctioneaza cu amenzi de pâna la 5.000 de lei (cu exceptia cazului in care legea penala considera aceste abateri ca fiind infractiuni).

În vederea implementării Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, vă pun la dispoziție în atasare ordinul cât și legislație specifică controlului financiar preventiv.


Documente  si informatii-la adresa inistor@gmail.com 


Fisiere atasate:
 2Ordinul nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului.pdf [171.39 KB] 
Nu a fost descarcat pana acum 
 1Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.pdf [163.15 KB] 
Descarcat 1 data 

_________________
 

Trimiteți un comentariu