joi, august 10, 2017

Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat

ART. 2
  Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:
  a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;
  b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
  c) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
  d) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
  e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
  f) principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei.

 LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015
privind pensiile militare de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 27 iulie 2015 

Niciun comentariu: