marți, iunie 20, 2017

Prezentarea mea"Dacă doreşti să fii un lider, vei fi repede frustrat, căci foarte puţini oameni doresc să fie conduşi. Dar dacă ţinteşti să fii un slujitor, nu vei fi niciodată frustrat" Frank F. Warren

Acest citat mi se potriveste cel mai bine deoarece multa vreme am dorit să fiu un lider, însă mi-am dat seama cât de dificil este, așa că m-am decis să  fac o schimbare: să  devin consilier juridic.

Aici aţi găsit omul potrivit...omul care are răspuns la toate întrebările.

Absolut la toate întrebările, dacă aveţi în vedere că şi răspunsul ,,Nu ştiu” este tot un răspuns.

Prin intermediul acestui blog ofer consultații în domeniul:

- învațământului- nivel preșcolar și școlar
- înființării și funcționării asociațiilor și fundațiilor (ONG-urilor)
- cultelor
- contractelor
- achizitiilor publice
- dreptul muncii
- dreptului (protectia) consumatorului
- circulatiei rutiere (contestatii PV contravenţie, asigurări, constat amiabil)
- proiectelor privind fonduri nerambursabile

Am să încerc să vă ţin la curent cu tot ceea ce este bun, drept şi demn de reţinut.

Contact: inistor@gmail.com .


Aspecte mai puțin cunoscute despre consilierul juridic

Statutul profesiei de consilier juridic din 6 martie 2004

Art. 10 Realizarea profesiei. Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:  
- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;  
- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;  
- redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;  
- asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;  
- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;  
- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;  
- verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;  
- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată;  

 Art.4  Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, codului de deontologie profesională şi prezentului statut al profesiei.

Art.5  În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 10 lit. d) Consilierul juridic, indiferent de forma în care îşi desfăşoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia îşi exercită profesia.

Art. 11  Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 13 lit. c) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabilePercheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
ART. 17
  La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:
"În numele Legii, Onoarei şi Adevărului
jur
să respect Constituţia şi legile ţării,
să-mi exercit profesia independent, cu demnitate şi
probitate şi să păstrez secretul profesional.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Codul deontologic al consilierului juridic 

Art. 9 Consilierii juridici sunt independenţi din punct de vedere profesional si se supun numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei si prezentului cod de deontologie profesională.

Prin independența profesională în sensul prezentului cod se înţelege libertatea de acţiune și de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic.

Art. 19  Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire în funcţie la o entitate privată sau publică, nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunităţii de a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.

Art. 20 Consilierului juridic îi este interzis în exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.

Art. 21 Consilierul juridic este responsabil de concluziile și acţiunile sale în exercitarea profesiei.

Art. 25 Consilierul juridic va evita desfășurarea unor activități susceptibile de a leza libertatea sa de apreciere a cauzelor încredinţate spre rezolvare sau să fie pus intr-o situaţie care poate fi percepută ca fiind de natură să lezeze demnitatea profesiei.

Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le consideră compatibile cu competenta si funcţia sa.

Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozițiilor legale sau prezentului cod si va lua măsurile de precauție necesare pentru a evita situaţiile similare.

Art. 26  Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a entităţii beneficiare a serviciilor juridice.

Nu poate fi considerată evitare de conflict situaţia în care consilierul era obligat să intervină pentru restabilirea legalităţii și nu a intervenit.

Art. 27  Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării profesiei sale și va sustine independența acesteia.

Art. 43 Activitatea desfasurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.