marți, august 29, 2017

Contractul de voluntariat

Contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, întemeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.

Contractul de voluntariat   este reglementat de LEGEA nr. 78 din 24 iunie 2014 (*actualizată*) privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

La  adresa inistor@gmail.com aflați condițiile pentru  obținerea  informațiilor  suplimentare,  a contractului de voluntariat, a documentelor subsecvente acestuia precum și  a certificatului care  se  eliberează voluntarului.