miercuri, septembrie 27, 2017

Documente privind emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat


Documentele care stau la baza emiterii  avizului conform 
Acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean;
Hotărârea consiliului local/consiliului judeţean prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil;
Acordul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau al unităţii de învăţământ care a preluat patrimoniul unei alte unităţi şcolare în urma comasării/desfiinţării acesteia, cu excepţia unităţilor şcolare ale căror terenuri şi clădiri au fost preluate de către autorităţile publice locale în urma desfiinţării;
Acordul  este concretizat prin emiterea unui Hotărâri a Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
Extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localităţii pe raza căreia se află unitatea de învăţământ;
Caracteristicile tehnice ale imobilului - construcţii şi teren aferent, construcţii, teren (anul în care a fost edificată construcţia, regim de înălţime, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, suprafaţă totală de teren);
Plan de situaţie şi plan de amplasament;
Fotografii ale construcţiilor;
Expertiza tehnică a clădirii, în cazul în care se solicită schimbarea destinaţiei clădirii, în vederea demolării;
Memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinaţie.
Se va avea în vedere:
a)      starea tehnică a clădirii - descriere;
b)      ce utilizare urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbare de destinaţie;
c)      cum se realizează accesul la unitatea de învăţământ în situaţia în care se propune schimbarea destinaţiei unui spaţiu situat în incinta unităţii de învăţământ;
d)     dacă sunt solicitări ale altor unităţi din sfera învăţământului pentru spaţiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbare de destinaţie;
e)      dacă în incintele respective se mai desfăşoară proces de învăţământ şi dacă nu, anul din care nu se mai desfăşoară proces de învăţământ şi unde au fost mutaţi elevii/preşcolarii care îşi desfăşurau activitatea în aceste spaţii;
f)       cum se desfăşoară procesul de învăţământ la nivel local (numărul unităţilor de învăţământ, efectivele şi grupele de copii/elevi care frecventează unităţile şcolare);
g)      alte informaţii suplimentare în vederea susţinerii propunerii de schimbare de destinaţie etc.

     h)  dacă imobilul - construcţii a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc.