marți, februarie 06, 2018

Contravenții prevăzute în Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -a educaţiei naţionale
ART. 360  
(1)   Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a)   nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3)[1], din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;
b)   nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin. (5)[2], cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2)   Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3)        Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu competenţe în domeniu.
[1] (3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.

[2] (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.


Trimiteți un comentariu