duminică, martie 11, 2018

Cerere de înscriere/adeziune


ASOCIAŢIA  ACADEMIA  CETĂȚEANULUI
__________________________________________________________________________________
Deva, str. Al. Crizantemelor Bl. M1, Ap 4, P,  jud. Hunedoara
CIF: 39018950, cont bancar: RO72CECEB00030RON0010139
E-mail: academiacetateanului@gmail.com

Telefon: 0751121169, 0723092580


Subsemnatul(a)_________________________născut(a) la data de_______________ în localitatea_______________, jud.____, cu  domiciliul în ____________________________
str.___,  bl.__, sc.___,ap.___, et. __, jud.___,   posesor al actului de identitate CI/BI seria_____nr.__________,  eliberat(ă) de Pol.  ____________la data de_______________, CNP__________________________________, telefon________________________,                      e-mail______________________.
solicit înscrierea în  ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂȚEANULUI.

Sunt de acord cu prevederile statutului Asociaţiei ACADEMIA CETĂȚEANULUI, mă oblig să respect  cerinţele si prevederile acestuia şi să-mi aduc contribuţia  la înfăptuirea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
Semnătură___________________, data________

Cererea de înscriere a fost aprobată în şedinţa Consiliului Director din data de____________________

În urma analizei cererii, se acordă statutul de membru:

De onoare (Onorific) 
Asociat    
 Colaborator (Voluntar) □               


PREȘEDINTE

JR. NISTOR IONDetalii  la  adresa:  academiacetateanului@gmail.com