sâmbătă, ianuarie 20, 2018

Mobilitatea personalului didactic de predare


Mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019


UPDATE: A aparut ORDINUL nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017
EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării și aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, prevăzută în anexă, parte integrantă la ordin. 
Anexa la ordin a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis și se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.