sâmbătă, ianuarie 27, 2018

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

22 octombrie 2009 | JURIDICE.ro

·        Acest document a fost înaintat de Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România comisiei juridice a Senatului.

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru cultele religioase, asociaţii şi fundaţii

 În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017a fost publicat  şi este  aplicabil de la 1 ianuarie 2018 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017 .
Prin acest ordin  au fost aprobate reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv culte religioase,  asociaţii şi fundaţii.
Tot începând cu această dată s-a abrogat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007, cel care conţinea reglementările contabile aplicabile până acum entităţilor fără personalitate juridică.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017 se  aplică persoanelor juridice fără scop patrimonial înfiinţate în baza legislaţiei din România:
  1. asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică,
  2. partide politice,
  3. patronate, organizaţii sindicale,
  4. culte religioase,
  5. precum şi alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial;

Principala modificare constă în eliminarea, de la 1 ianuarie 2018, a notelor explicative din cuprinsul situaţiilor financiare anuale pe care le întocmesc persoanele juridice fără scop patrimonial. Totodată, există şi alte prevederi ce vor fi actualizate în conformitate cu ultimele modificări legislative.

Practic, actualizarea informaţiilor în ceea ce priveşte asociaţiile, fundaţiile şi celelalte entităţi fără scop patrimonial este necesară în contextul în care acestea aplică încă reglementările contabile elaborate în 2007, prevederi care nu mai sunt racordate la actualitatea legislativă.

Astfel, persoanele juridice fără scop patrimonial vor întocmi situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului. Mai departe, celelalte schimbări aprobate de MFP fac referire, printre altele, la:


– modificarea politicilor contabile, în sensul precizării situaţiilor în care este permisă modificarea politicilor contabile, precum şi a modalităţii de reflectare în contabilitate a acestei modificări;
– definirea erorilor contabile şi precizarea tratamentului contabil al corectării erorilor, în funcţie de perioada la care se referă şi de caracterul semnificativ sau nesemnificativ al sumelor corespunzătoare acestora;
– definirea estimărilor contabile şi precizarea tratamentului contabil al modificării unei estimări contabile, respectiv prospectiv, prin includerea sa în rezultatul perioadei afectate;
– completarea şi actualizarea prevederilor referitoare la operaţiunile de reevaluare a imobilizărilor corporale;
– dezvoltarea prevederilor referitoare la provizioanele ce pot fi constituite de persoanele juridice fără scop patrimonial.
Totodată, în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, principalele modificări vizează:
– eliminarea prevederilor referitoare la şnuruirea şi parafarea Registrului-Jurnal şi a Registrului-Inventar;
– precizarea expresă a faptului că persoanele care trec de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă aplică reglementările contabile în vigoare. Prin urmare, acestea vor avea şi obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale. 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017